VASTUKAJA (2)

VASTUKAJA: “Aitäh “kena jõulukingi” eest, suur Saaremaa vald!” (SH, 6.12)

Abi on tagatud teenuste kaudu

“Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnast on võimalik nii eakatel kui ka puuetega inimestel saada erinevaid teenuseid, mis vastavad iga inimese vajadustele,” kirjutab Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalnõunik Liina Kohu.

Need teenused on näiteks koduteenus, isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, erihoolekandeteenused jt – endistes väikestes valdades olid sellised teenused vähem kättesaadavad. Sotsiaaltööspetsialistid käivad tõesti kodudes ja selleks, et selgitada välja, millist teenust inimene vajab, kasutatakse nn hindamisküsimustikku. Hindamisküsimustiku eesmärk on hinnata täisealise isiku hooldusvajadust ja leida sobiv, inimese vajadustega kõige paremini arvestav sotsiaalteenus. Tegelikkus on see, et kõik eakad ja puudega inimesed ei vaja hooldajat, vaid vajalikku abi saab tagada erinevate teenustega. Näiteks on hooldaja määramine asendatud koduteenusega.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine oma kodus, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenusel olevat inimest abistatakse erinevates toimingutes, nagu näiteks kütmine, toiduainete ja majapidamistarvete ostmine, toiduvalmistamine, eluruumi korrastamine ja igasugune muu asjaajamine.

Hooldaja määratakse üldjuhul siis, kui hooldust ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega. Hooldust vajava isiku perekonnaliige või seadusjärgne ülalpidaja määratakse hooldajaks vaid juhul, kui ta ei saa hooldamise tõttu tööl käia.

Lühidalt üle korrates: endised vallad lahendasid abi osutamise hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse maksmise kaudu, sest muud võimalused olid piiratud. Nüüd on abi tagatud teenuste kaudu, mis arvestavad konkreetse inimese vajadusi.

Print Friendly, PDF & Email