Tuule Grupp lõi maaülikooliga käed (1)

KAHEPOOLNE KASU: Kaido Kaasiku sõnul on koostöö maaülikooliga kindlasti kasulik nii neile kui ka ülikoolile.
MAANUS MASING

Eesti maaülikool ja Tuule Gruppi kuuluvad põllumajandusega tegelevad ettevõtted sõlmisid läinud nädalal koostöölepingu.

Tartus allkirjad alla saanud lepingu eesmärk on teha koostööd ülikooli õppe-, teadus- ja arendustöö ning Tuule Grupi ettevõtete loomakasvatusalaste ja keskkonnahoiutegevuste edendamisel.
Oma tegevuse kavandamisel arvestatakse teineteise vajadustega ja vahetatakse informatsiooni vastastikust huvi pakkuvate tegevuste kohta. Lepingule kirjutasid alla rektor Mait Klaassen ja Tuule Grupi juht Vjatšeslav Leedo.

Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik tõdes, et koostöö on tudengite jaoks väga hea arenguvõimalus. “Teadustöö jaoks näiteks saame neid siin vastu võtta ja nagunii käib meil siin ka praktika,” kõneles Kaasik. “Lisaks oleme välja töötanud stipendiumi statuudi ning kui leiame sellele väärika tudengi, siis saame teda toetada.”

Tuule Grupi põllumajandusfirmadel on aga soovi korral võimalik koostööleppe alusel maaülikooli laborites liha analüüsida, tudengid saavad sealt omakorda jälle õppida. “Tegemist on kahepoolse kasuga,” kinnitas Kaasik, kelle sõnul on sõlmitud koostööleping tähtajatu ning võimalusi, mis osas reaalselt koostööd teha, mitmeid.

Esimesteks koostöö valdkondadeks on aretusstrateegia ja -plaani koostamine sobivate tõuomadustega loomade osakaalu suurendamiseks karjas. Samuti tahetakse välja töötada tarbijate ootustele vastav kvaliteetne toode, alustades söötmisest ja pidamisest ning lõpetades (marmor)liha turule jõudmisest. “Oluliseks peame ka keskkonnaalast koostööd just intensiivse põllumajandustootmisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamisel, mis toetab meie tingimustes kõige säästlikumaid majandamisviise.” Ta tõi veel välja, et lihaveisekasvatus on näiteks just Saaremaal jõudsalt edenenud ning sellestki on ülikoolil õppida. “Siia piirkonda sobib see paremini, Lõuna-Eestis on rohkem piimakarjakasvatus,” selgitas Kaasik.

Koostööleppe nimel hakkas eeltöö pihta umbes aasta tagasi. Kokku saadi sel teemal veel tänavu kevadel ning suvel käis maaülikooli esindus Saaremaal Tuule Grupi ettevõtetel külas. “Nii see vaikselt on edenenud ja eks selline asi aastakese vähemalt võtab aega enne, kui lepinguni välja jõuab,” märkis Kaasik.

Tänu koostöölepingule on tema sõnul võimalik edaspidi ette võtta ka põnevaid väljakutseid. “Näiteks embrüo siirdamine või siis kloonimine,” avaldas ta. Kaasik rääkis, et esimesed loomade elussünnid on kloonimisel Eestis juba olnud ning ka embrüo siirdamise osas on Eestis ette näidata häid tulemusi. “50–60-protsendiline tõenäosus õnnestumisel on suhteliselt kõrge protsent,” kinnitas Kaido Kaasik. Seda eriti juhul, kui tahta karja kiiresti suurendada. Siis oleks just need ühed võimalikud variandid.

Print Friendly, PDF & Email