Avalike pakendikonteinerite asemele kogumisteenus (17)

Saaremaa vald andis pakendiorganisatsioonidele teada, et nõustub ETO avalike pakendikonteinerite asendamisega kohtkogumisteenusega tingimusel, et iga organisatsioon jätab Kuressaarde alles ühe avaliku pakendipunkti vallavalitsuse näidatud asukohta.

Lisaks soovib vald abivallavanem Mart Mäekeri sõnul, et uus, kolme organisatsiooni ühine pakendipunkt avatakse Kudjape jäätmejaamas. “Nendesse avalikesse pakendipunktidesse tuleb viia piisavalt pakendikonteinereid ja neid tuleb tühjendada piisava sagedusega, et ennetada avalike pakendikonteinerite ületäitumist,” rõhutas Mäeker.

Seega tegi vald ettepaneku, et Kudjape jäätmejaama kolme pakendiorganisatsiooni ühiselt loodava ja hallatava pakendipunkti majandamisega seotud kulud kannavad organisatsioonid ühiselt ja pakendite üleandmine peab seal lõpptarbijale olema tasuta. Kuressaarde alles jäävate avalike pakendikonteinerite ületäitumise ennetamiseks on vallavalitsus nõus laiendama kohtkogumisteenust linnast väljapoole jäävatesse alevikesse ja suurematesse küladesse ca 20 km raadiuses, leppides tingimustes eelnevalt kolme pakendiorganisatsiooniga kokku.

Praegune ületäitumus on tingitud tema sõnul osaliselt ka sellest, et Kuressaare lähiümbruse asulate elanikud kasutavad logistilistel põhjustel Kuressaare avalikke pakendikonteinereid. Vallavalitsus leiab, et pakendite kohtkogumise tingimused peavad olema kõikidel pakendiorganisatsioonidel võrdsed, samas tuleb silmas pidada ka teenuse kasutusmugavust selle tarbijale. “Seetõttu peame vajalikuks, et kohtkogumisega liitunud kortermajadele võimaldatakse pakendikonteinerite tühjendamist sagedusega vähemalt kord nädalas.”

Samuti rõhutas Mäeker, et tuleb tõhustada teavitustööd kohtkogumisteenusega liitumise kiirendamiseks. “Omalt poolt pakume koostöövõimalust kohtkogumisteenusega liitumise kulude osaliseks kompenseerimiseks kortermajadele, mille tingimustes lepitakse eraldi kokku,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email