Vald asub välja töötama sotsiaaltranspordisüsteemi (8)

Saaremaa vallavalitsus palkab uuest aastast projektijuhi, kelle ülesanne on sotsiaaltranspordisüsteemi väljatöötamine ja korraldamine Saaremaal.

Valla transpordinõuniku Karl Tiitsoni sõnul on projektijuhi töökoht tähtajaline – tuleva aasta algusest kuni 31. maini 2021. aastal – ning töö ise seotud sotsiaalministeeriumi projektiga “Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine”, kus osalevad lisaks Saaremaa vallale Pärnu, Kagu ja Viljandi ühistranspordi keskus, kes esindavad keskuse liikmeks olevaid omavalitsusi.

Tiitsoni sõnul on projekti eesmärk katsetada erinevaid sotsiaaltranspordi korraldamise mudeleid ning teha siis nende hulgast valik, milline on parim.

“Praegu oleme Saaremaal planeerinud katsetada sellist mudelit, kus sotsiaaltransporti hakatakse teenusena sisse tellima ning antud teenuse baasil oleks võimalik ka nendel, kes otseselt ei ole sotsiaaltranspordi kliendid, oma liikumisvõimalusi parendada,” rääkis Tiitson. Kuidas see täpsemalt toimima hakkab, milline on lõplik sihtgrupp – ehk kes saab seda teenust kasutada –, mismoodi tellitakse, kas on omaosalus jne, need on Tiitsoni sõnul osaliselt poliitilised otsused.

“Teisalt on see projektijuhi töö parimad mudelid välja selgitada ja otsustajatele n-ö maha müüa,” lausus Tiitson.

Saaremaa vallavolikogu määruse järgi on sotsiaal­transporditeenuse eesmärk võimaldada inimesel kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada inimesel, kellele on määratud puue ja kes oma puude tõttu ei saa kasutada isiklikku või ühissõidukit.

Tiitsoni sõnul on aga võimalik sotsiaaltranspordi saajate ringi laiendada.

Projektijuhil tuleb vähemalt kord kvartalis anda sotsiaalministeeriumile tagasisidet lahenduse testimise käigus ilmnenud kitsaskohtadest ja tugevustest ning vajadusel teha ettepanekuid testimise täiendamiseks.

Konkurss projektijuhi kohale on juba välja kuulutatud.

Print Friendly, PDF & Email