Saaremaa muuseum korraldab töö ümber (18)

SAAREMAA MUUSEUMI JUHT RITA VALGE kinnitab, et aasta tegutsenud muuseumi sihtasutusel on sihikul parem tulevik.
MAANUS MASING

Saaremaa muuseumi nõukogu kinnitas eile sihtasutuse uue struktuuri, mis peab aitama ellu viia muuseumi novembris kinnitatud uut arengukava.

Uue struktuuri järgi jagunevad muuseumi töötajad ja erinevad üksused kolme osakonda. Haldusosakond tegeleb muuseumi allüksuste haldusküsimustega, müügi- ja arendusosakond, nii nagu nimigi ütleb, müügi ja arendusega.

Sihtasutuse Saaremaa Muuseum nõukogu esimehe Jaanis Prii sõnul on siin varasemaga võrreldes mõningad erinevused, sest varem oli muuseumil majandusjuht, kuid arendusega ei tegelenud otseselt keegi. Uus müügi- ja arendusjuht, kelle leidmiseks on ka juba konkurss välja kuulutatud, peab hakkama tegelema sellega, et muuseumis käiks rohkem rahvast ja asutus oleks atraktiivsem. Osakonna koosseisu kuuluvad nii IT-spetsialist, muuseumipedagoog, administraator, külastusjuht kui ka muuseumi pood.

Kogude ja publitseerimisosakond tegeleb muuseumi kogude ja teadustööga. Teadusdirektori asemel on uue osakonna koosseisus teadussekretär, kelle tööülesannete hulgast on Prii sõnul välja võetud mõned bürokraatlikud funktsioonid. Osakonna tasemel on juhatuse otsealluvuses veel finantsjuht, kelle leidmiseks on samuti käimas konkurss. Haldusosakonna juhataja saab Prii sõnul ilmselt ametisse asutuse sisekonkursiga.

Selline lahendus peaks Prii selgituse järgi olema kokkuvõttes pisut kaasaegsem ja rohkem toetama neid väljakutseid, mis muuseumi ees seisavad. Ja need tulenevad novembris kinnitatud uuest arengukavast. “Loodame, et saame paremaks asutuse finantssuutlikkuse,” lausus Prii. Samuti viitas ta arengukavas ühe olulise eesmärgina toodud ekspositsiooni uuendamise plaanile.

“See hakkab pihta muinsuskaitseliste tingimuste täpsustamisest ehk on vaja selgeks saada, mida lossis võib teha ja mida mitte. Uus ekspositsioon on kindlasti oluliselt teistsugune ja toob kaasa mingeid ehituslikke muudatusi. Sellega hakatakse kohe tegelema,” rääkis ta.

Arvestades uuendamist vajava ekspositsiooniosa mahtu, võib selle maksumuseks kujuneda mitu miljonit eurot. “Tuleb hakata raha otsima. Peame vaatama, kuidas me oma rahavoogusid suudame planeerida. Kas kogume või teeme seda muul moel. Kui laenu võtta, siis peab olema äriplaan, mis toob külastatavuse kasvu,” nentis Prii. Ta lisas, et Saaremaa viimase kümne aasta ajalooleidude valguses saab meie ajalugu märksa atraktiivsemalt eksponeerida. Alates Salme laevadest ja muinasajast laiemalt kuni hilisemate perioodideni välja.

Print Friendly, PDF & Email