Õpilased joonistasid unelmate Saaremaad

Reedel, 14. detsembril avatakse Kuressaare lossis kooliõpilaste tööde näitus valla üldplaneeringu teemal, kus lapsed näitavad, mis on neile Saaremaal tähtis ja millist Saaremaad nad näha soovivad.

Vallaarhitekt Mark Grimitlihti initsiatiivil läbiviidud projekti eesmärk on tänavu algatatud valla üldplaneeringu arutelu viimine laia avalikkuseni. Kunstiprojekt on ühelt poolt üldplaneeringu algus, samas ka impulss kaasamaks kogukonda planeeringu protsessi. Projektis osaleb 12 kooli.

“Näituse üks eesmärkidest on avada diskussioon Saaremaa ruumist. Täpselt nii, nagu me seda näeme ja tahame näha. Õpilaste kaasamine üldplaneeringu näituse tegemisse on üks väike samm kaasavas planeerimises ja üks osa demokraatlikust süsteemist. Õpilased ei taha koolis vaid abstraktseid hindeid, vaid olla täisväärtuslik osa meie ühiskonnast, kelle arvamustega arvestame,” selgitas vallaarhitekt.

Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini.


Ruum ja planeerimine

Linnaruum ei ole lihtsalt hoonete vaheline liikumistrajektoor, vaid see on mängimis-, olemis-, kohtumis-, ajaveetmisruum. Põllumaa ei ole ainult haritav maa, vaid üks suur avalik eluruum, mis ühendab meie väärtusi, tavasid ja tegevusi. Meri ei ole lihtsalt maailmamere osa, vaid ka aineline ja vaimne kultuuriruum, mis sünteesib nii meid kui ka meie ruumi. Laiapõhjaline ruumikäsitlus eeldab ka mitmekülgseid planeerimislahendusi.

Erinevad valdkonnad ja erinevad inimesed peavad leidma ühise keele, kuidas rääkida, kuidas mõista, kuidas planeerida ruumi.

Mark Grimitliht

Print Friendly, PDF & Email