MUHU UUDISSED: Jõulud jõudvad tassakeste

Ikka terissid. Voasta viimane kuu oo käe ja inimestel oo ühtevalu nõuke tuline kiire pial, justkut põleks masu pool voastad midad teingiid. Paljast niisammati vahtin, jalad seena pial.

Neh, sui ollid kenad sojad ilmad ja mudud teene asi koa – no kisse ikka keskel suid varduid kojob. Ikka nõuke tubane ja sügisene tüö. Ja neh, ega jõulupidusid ep soa kua ju mardibe ää pidada mitte. Mõni küll piparkoeka pidada joanilaupa koa tegema. Aga jõuluvana siis ju ikka ep köi. Aga nüid oo aeg sialmoal, et varsi akkavad nie punase vammussega mehed rinki luusima jälle. Ja mudud mõni võib teeste keskele ikka kena lambavillase kassukaga koa ää eksida. Sõuke muistne jõuluvana oo ikka kõege moekam viel.

Sellevoasta viimane Koosta mälumäng pietse ää laupa, viieteistmenda jõulukuu pääva õhta kellu seitsmest. Ja kord oo ikka nõuke, kut ta koguaeg oo oln. Alguse aaks oo kellu seitse ja iga inimese kääst küsitse kaks eurut ja ennassid soab kirja panna veispukkis või siis soata kiri liinu@koost.ee.

Ja tuleva nädali akkavad juba jõulupidud koa pihta. Üks tähtis tiadaandmine oo siikohtas nõuke, et koduste laste jõulupuud pietse Liiva lasteaidas 20. detsembri omingu kellu kümnest. Selle kohta suab täpsemaste küsida ja oma tulemisest tiada anda, kui elista lasteaida Reedale, televonni piale 56 691 980. Sõnna oodetse kangest nõuksi Muhu valla lapsi, kis kuolis ega lasteaidas ep köi. Nendel oo ju koa taris kuskil jõuluvana kääst omad pakid kätte soaja.

Ja Liiva koolimajas oo igavoastane kontsert ja laste suur pidu kohe järgmise pääva õhta. Siis kahekümne esimesel. Ja siis põrutatse ühe sojaga vaheaega pidama. Kuolilastel olli mineva laupa sur uhke reis. Köisid terve kuoliga Talina linnas teaatris. Kohe päris Estonias ja “Pähklipurejat” voatamas. Pärast arvasid, et aitas köia küll ja voadata küll.

Ja just päe enne seda, riede, olli nendel kuolis kohe rojektipäe päris selle “Pähklipureja” kohta. Et ep lähäks sedaviisi mitte, et ep tiagiid misest juttu oo ja misega tegu oo. Ja kui juba nõuke päe olli, siis sissejuhatuseks, omingu pärandikuoli tundis laulsid lapsed kampas maha muiste vana Muhu pähkilaulu. Põlegid rohkem kut paljast kolmkümmend kuus salmi. Igaks juhuks olli kenaste nelja salmi kaupa ää jägatud koa, et kui jaaled ullusti ää väsivad, siis jälle mõni teene võtab üle. Aga olli nõuksi lapsi koa, kis rahupärast algusest kuni lõpuni välja jorisesid ja oleksid vielgid lauln, oleks teestele sõnu ette üteldud.

Nõnna et Muhu kuoli lastel oo jõuluvana jäuks juba laul selge. Ja kui kiegid tahab kangest viel selle laulu selgeks soaja, siis minge ja voadake, nie sõnad oo kenaste Muhu pärandikuoli kodulehe pial kirjas, parandikool.ee oo sie aadress, kust üles levab.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email