Meenutame. Austame. Mälestame (1)

Uskumatu, et täna räägime meie Sullist ehk Sulev Kallavusest (7.12.1966 – 8.12.2018) mineviku vormis – oli kord… Tõde on Rudolf Rimmeli üteluses: “Ka lühikeses elus peitub pika ehtsus. Ta suurus pole aastates, vaid tehtus.”

Meenutame siin ainult üht väikest-väikest osa Sulevi tegemistest Põlvamaa lastekaitse ühingus (PLÜ) aastatel 2002–2012.

Kutsusime Sulevi, tollase Põlva päästeameti päästja, ühingusse 2002. aastal – et tule aita organiseerida noori malevasse, päästa õpilasmalev unustusse vajumast.

Ja ta tuligi – tegus, hakkaja, ideedest tulvil, avatud ja rõõmsameelne, heade silmadega, äärmiselt jaatava ellusuhtumisega ja osavõtlik kaaslane. Tulihingeline mees, kes õhutas elujaatavat vaimu.

Teda jätkus Põlvamaa õpilasmalevat (PÕM) juhtima, PLÜ-s aktiivselt kaasa lööma, seda ka juhatuse liikmena. Sulev osales Eesti lastekaitse liidu tegevuses, trükise “Õpilasmaleva käsiraamat” koostamisel, vabariikliku maleva töönõukogus Eesti noorsootöö keskuses. Sulev korraldas PÕM-i rühmajuhtide õppepäevi, laagreid, seminare, käis ka üle Eesti malevat propageerimas, osales ekspositsioonidega lastekaitse liidu konverentsil, noorte infomessidel ISE 2005 ja Teeviit 2005.

2002. aastal alustas ta vabatahtlikku tegevust Põlvamaa õpilasmaleva komandörina vaid viie rühma ja 80 noorega. Aastaks 2005 tegutses maakonnas juba 19 rühma 300 noorega. Tema juhtimisel toimusid põnevad, lustlikku tegevust ja võistlusvaimu pakkunud maleva kokkutulekud, rühmalaulude võistlused Saarjärvel, samuti osalemised vabariiklikel kokkutulekutel.

Sulev pöördus 2005. aastal Põlvamaa malevanoorte poole sõnadega: “Malevlased, arendame oma võimeid, püüame lahti saada tavamõtlemisest, hallusest, leiame tegemistest elurõõmu ajal, mis meile antud!”

2006. aastal rahvusvahelisel vabatahtlike päeval tunnustas Põlva maavalitsus Sulevit kui aktiivset omaalgatustegijat ja PLÜ liiget. Samal aastal sai ta UNICEF-i Eesti rahvuskomitee Sinilinnu aastapreemia maakonna õpilasmaleva eduka organiseerimise eest.

Tegelikult ei suudagi sõnadega edasi anda kõike seda, milline Sulev oli ja mida oma olemisega meie meeskonda tõi. Kes teda teab, see teab. Sõnadesse on raske panna ka seda, mida Sulev oma eeskujuga Põlvamaa ja Eesti noortele, noortejuhtidele, koostööpartneritele andis.

Meenutame. Austame. Mälestame. Kaastunne lähedastele.

Lastekaitse Liit
Põlvamaa Lastekaitse Ühing (1999–2014)
Põlvamaa Õpilasmalev

Print Friendly, PDF & Email