Kohus keelas Viimsil ajutiselt liinilepingu sõlmimise (1)

Tallinna halduskohus rahuldas Kihnu Veeteede esialgse õiguskaitse taotluse ning keelas Viimsi vallavalitsusel kuni 11. jaanuarini Prangli laevaliini teenindamiseks otselepingu sõlmimise Vjatšeslav Leedo firmaga Tuule Liinid.

Rein Kilgile ja Kaspar Kokale kuuluv AS Kihnu Veeteed saatis kohtule e-kirja, milles märgiti, et neil on põhjendatud kartus, et lähimate minutite-tundide jooksul võib Viimsi vallavalitsus esialgse õiguskaitse kiire kohaldamata jätmise korral sõlmida ära õigusvastase lepingu Tuule Liinidega, selgub kohtumäärusest.

Sellisel juhul jäävad nii Kihnu Veeteede õigused tõhusa kaitseta kui ka satub nende hinnangul ohtu järgnev vedude katkematu ja ohutu toimimine.

Kui Viimsi vald või Tuule Liinid soovib esialgse õigus­kaitse rakendumist vaidlustada, võivad nad 15 päeva jooksul esitada kohtumääruse peale määrus­kaebuse Tallinna ringkonnakohtule.

Print Friendly, PDF & Email