VASTULAUSE: Ühinemislepingut tuleb täita (6)

Vastuseks Mart Maastiku arvamusloole “Puust ja punaseks” (SH, 7.12)

Saaremaa vallavalitsus on esitanud volikogu menetlusse volikogu 26.10.2018 määruse “Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutuses” muutmise eelnõu.

Valitsus teeb eelnõuga ettepaneku katta toidukulu päevamaksumus samas määras kui enne ühinemist vähemalt ühinemislepingu kehtivuse lõpuni. Seega kõrvaldatakse olukord, kus osal lapsevanematel võisid lapse lasteaias käimisega seotud kulud võrreldes ühinemiseelse ajaga 1. jaanuarist 2019 tõusta.

Fraktsiooni valimisliit Saarlane poolt esitatud sama määruse muutmise eelnõu, millega fraktsioon valimisliit Saarlane soovib lasteaia kohatasu kümnes lasteaias tõsta, on valitsuse hinnangul otseses vastuolus Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu punkti 8.3 teise lausega, mis ütleb, et lastevanemate makstava osa suurust ei ühtlustata ja selle arvestamise aluseks võetakse ühinemise eelselt kehtinud lastevanemate poolt kaetava osa suurus iga asutuse kohta eraldi.

Ühinemislepingu muutmiseks ei piisa volikogus fraktsiooni valimisliit Saarlane eelnõu heakskiitmisest 2/3 volikogu liikmete poolt.

Riigihalduse ministrilt Janek Mäggilt ühinenud omavalitsusüksustele hiljaaegu laekunud kiri, mis on edastatud ka Saaremaa vallavolikogu liikmetele, ütles selgelt, et ühinemislepingut tuleb täita ja ühinemislepingut saab sisuliselt muuta vaid viies läbi samasuguse menetluse kui ühinemislepingut koostades, sh koos vajalike avalikustamist ja kaasamist võimaldavate meetmetega.

Madis Kallas, vallavanem

Print Friendly, PDF & Email