Vaieldav uuring: Saaremaal on kehvad bussiühendused (42)

POLE VIGA: Lilien Mägi ja Jaan Rattasepp tõdesid eile Pöidel bussi oodates, et kui buss nädalavahetusel ka käiks, oleks kõik korras. Uuringu järgi on Pöide külas elanikele ühistranspordi kättesaadavus 88%.
Foto: MAANUS MASING

Vaid 41 protsendile Saaremaa valla elanikest on ühistranspordi kättesaadavus hea, selgus värskelt avaldatud uuringust. Saaremaa vallavalitsus ei ole sellega sugugi nõus.

Statistikaameti oktoobrikuiste andmete põhjal tehtud üle-eestilises analüüsis paigutub Saare maakonnas lisaks Saaremaa valla 64. kohale veel üsna nigelale kohale ka Muhu vald, kus kättesaadavus on hea vaid 32 protsendile elanikest (metoodika tutvustus lisaloos – toim). Ruhnut selle uuringu raames vaadelda ei olnud mõtet.

Saaremaa vallavalitsuse transpordinõuniku Karl Tiitsoni sõnul on vallavalitsus uuringu tulemustega tutvunud. “Paraku on Saaremaa osas tehtud järeldused kohati ekslikud. Sellest andsin teada ka uuringu koostajale,” märkis Tiitson.

Statistikaameti uuringu kohaselt jäävad Saaremaa numbrid kogu Eesti näitajatele kõvasti alla. Riigi keskmine on koguni 76%. Uuringu andmetel ei ole kättesaadavusel linna- ja maapiirkondades olulist vahet. Maal on see 76% ja linnas 75%. Saaremaa osas on siin käärid veelgi suuremad, maakonna ainsas linnas on selle uuringu kohaselt ühistranspordi hea kättesaadavus vaid 20 protsendil elanikest.

Saaremaa vallas on ühistranspordi sajaprotsendiline kättesaadavus tagatud 74 asulas 437-st uuringus toodust, mis on 17% asulatest. 21 protsendis asulates on elanikele transport kättesaadav vahemikus 50–99%. Kättesaadavuse protsent 1–49 on 9 protsendis asulates ning vastavalt uuringu metoodikale on koguni 53 protsendis asulates ühistranspordi kättesaadavus 0%.

Muhu vallas on 100% kättesaadavus ainult kolmes asulas ehk siis 6 protsendis. Kättesaadavuse protsent 0 on aga koguni 71 protsendis Muhu valla asulatest.

Vaadates statistikaameti uuringule lisaks hiljuti valminud Saare maakonna bussivõrgu uuringut, saab selgeks, et bussipeatustega on maakond üsna hästi varustatud ning probleem ongi pigem hõredates graafikutes.

Inseneribüroo Stratum läbiviidud uuringust selgub, et Saaremaa ja Muhu maapiirkondade elanikel on bussipeatus enamasti lähemal kui 1 km.

“Kuni 1 km kaugusel elab 16 085 inimest, mis moodustab kogu kaardistatud Saare maakonna elanikest 80,2%. 1–2 km kaugusel elab 15,2%. Üle kahe kilomeetri peab lähimasse peatusesse kõndima 4,6% Saaremaa elanikest,” märgitakse uuringus.

Karl Tiitson kommenteeris uuringut veel küsimusega, et ei tea, milliseid algandmeid on uuringu koostamisel kasutatud. “Kaardil on ühistranspordi kättesaadavus märgitud olematuks kohtades, kus see on tegelikult hea, näiteks Leisi alevikus,” tõi ta näite.  Tiitson lisas, et juulis maanteeameti avaldatud kasutajauuringus oli erinevates kategooriates Saaremaa puhul rahulolu märkivateks punktideks skaalal 1–4 keskmiselt 3.


Metoodika: 400 meetrit või 1 kilomeeter

Ühistranspordi kättesaadavuse analüüsimiseks on vaadeldud ajavahemikus 8.–12.10.2018 toimunud ühistranspordi sõite.

Maapiirkondades peab ühistranspordi heaks kättesaadavuseks ühistransport väljuma igal argipäeval inimese kodust kuni 1 km raadiuses vähemalt kolm korda päevas vahemikus kl 6.00–20.00. Kusjuures üks reisidest peab väljuma vahemikus 6.00–9.00, mil suur osa inimestest läheb kooli ja tööle, teine reisidest vahemikus 15.00–18.00, mil tullakse tagasi koju, ning kolmas kas vahemikus 9.00–15.00 või 18.00–20.00.

Ühistranspordi kättesaadavuse hindamiseks sätestati eraldi kriteeriumid linna- ja maapiirkondadele. Linnalistes piirkondades peab ühistranspordi sõiduk ühistranspordi hea kättesaadavuse tagamiseks väljuma inimese elukohast kuni 400 meetri raadiuses igal argipäeval vahemikus 6.00–20.00 ning igas tunnis vähemalt kaks korda.

Print Friendly, PDF & Email