Vald plaanib sotsiaalmaja (4)

Järgmise, 2019. aasta eelarve projektis on sotsiaalvaldkonna investeeringu objektina kirjas 20 korteriga sotsiaalmaja ehitus maksumusega 800 000 eurot.

Eelnõu seletuskirja järgi oleksid need eluruumid mõeldud vähenenud vanemlike oskustega lapsevanematele ning toimetulekuraskustes inimestele ja peredele.

“Praegune selline sotsiaalmaja asub Kuressaares aadressil Pikk 2a,” ütles vallavalitsuse meedia peaspetsialist Merike Pitk, kelle sõnul on investeering seletuskirja järgi vajalik teenusevajajate arvu kasvu tõttu.

“Sotsiaalmajas osutatakse lisaks eluruumidele laste turvakodu teenust ning seal asub nõustamisüksus sotsiaalse rehabilitatsiooni ja sotsiaalprogrammide läbiviimiseks,” tutvustas Pitk, lisades, et teenuse sihtrühm on ka alaealised õigusrikkujad ja vanemliku hoolitsuseta lapsed.

Pitka sõnul on Saaremaa valla järgmise aasta eelarve I lugemine vallavolikogu 20. detsembri istungi päevakorra projektis.

Print Friendly, PDF & Email