Maaomanikud saavad vaadata oma tehnovõrgu talumistasu (3)

Äsja valminud talumistasude kalkulaatorist saavad maaomanikud vaadata, kui suures summas on neil võimalik tulevast aastast taotleda tehnovõrgu talumistasu. Talumistasu puudutab ligi 100 000 katastriüksust, see on 15% kõigist maaüksustest üle Eesti.

Informatiivse kalkulaatori tehnovõrgu talumistasu arvestamiseks koostas maa-amet, kes haldas kitsenduste andmeid juba varem. Kalkulaator aitab maaomanikul vaadata, kas tema maal paikneb tehnovõrke (elektriliin või gaasitrass) ja milline on maksimaalne taotletav talumistasu selle maa puhul. Rakendus on vajalik tööriist ka riigiasutustele ja võrguettevõtjatele.

Tehnovõrgu talumistasu aitab maaomanikul katta maamaksu kulusid ja hüvitada kitsenduste tõttu saamata jäänud tulu. Võrguvaldajad maksavad talumistasusid kogu Eesti peale kokku hinnanguliselt 2 miljonit eurot aastas, sellele lisanduvad veel hoonesiseste tehnovõrkude eest makstavad summad.

Väljamakse mediaansuurus on 4,58 eurot, see tähendab, et pooled maaomanikele makstavad summad on sellest väiksemad ja pooled suuremad. Ligikaudu 70 000 katastriüksuse puhul on väljamakstav summa vahemikus 1–10 eurot, 15 000 katastriüksusel 10–20 eurot, 24 000 katastriüksusel 20–50 eurot ja 3800 katastriüksusel üle 50 euro.

Kui maaomanikule teadaolevad kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud maa-ameti kitsenduste kaardil puuduvad, tuleb pöörduda tehnovõrgu omaniku poole. Kui tehnovõrk paikneb hoones sees, siis kalkulaator seda ei näita. Sellisel juhul on talumistasu suurus vastava hooneosa kasutamise harilik tasu.

Talumistasu saamiseks tuleb esitada avaldus tehnovõrgu omanikule. Talumistasu makstakse juhul, kui see on üle ühe euro. Tasu ei maksta riigiomandis oleval maal ja tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal, katastriüksusel teenuse tarbimiseks. Talumistasu aastane suurus on 1. jaanuarist kehtima hakkava asjaõigusseaduse alusel 7,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega.

Print Friendly, PDF & Email