ÜLESKUTSE: Tehnikaülikooli viib lai matemaatika

Inseneri-, tehnika- ja majandusvaldkonna erialadel ehk Tallinna tehnikaülikooli (TalTech) õppevaldkondades rakendatakse olulisel määral matemaatikat. TalTech eeldab tudengikandidaatidelt seega nn laia kursuse mahus keskkoolimatemaatika tundmist.

Samas on tavaline, et inimesed ei lähe kõrgharidust omandama otse keskkoolipingist – näiteks Kuressaare meremajanduse keskuse 192 tudengist 64% on 26-aastased või vanemad. Matemaatika meenutamine on sageli väljakutse, millega täiskasvanud õppijad ülikoolis esimesena kokku puutuvad.

Väljakutse on ka nende noorte ees, kes õppisid gümnaasiumis matemaatikat väiksemas mahus. Kitsas matemaatika võrdub ülikooli astumisel kitsama valikuga. Jaanuaris on õige aeg selles osas midagi ette võtta.

Kursus on suunatud inimesele, kes ei ole mingil põhjusel teinud (laia) matemaatika riigieksamit; tunneb, et riigieksam läks täbarasti, aga soov TalTechis õppida ei ole vähenenud; kelle keskmine hinne ei ole piisav sisseastumiseks; kes õppis viimati matemaatikat aastaid tagasi.

Kursust juhendab matemaatika lektor Paavo Kuuseok, kes on meremajanduse keskuse tudengite lemmikõppejõude. Tehnikaülikooli hiljutise 100. sünnipäeva puhul pälvis Paavo Kuuseok ühena sajast medali “Tallinna Tehnikaülikool tunnustab”. Paavo anne on oskus selgitada matemaatikat igaühele, sõltumata eelteadmistest või vanusest, kirjutasid kolleegid Paavo iseloomustamiseks.

26. juunil saab Kuressaares sooritada ka TalTechi matemaatika sisseastumiskatset. Ettevalmistuskursus ja sisseastumiskatse põhinevad laial matemaatikal ning sisseastumisel saab katse tulemust arvestada matemaatika riigieksami tulemuse asemel.

Kursus kestab jaanuarist maini, tunnid toimuvad teisipäeva ja neljapäeva õhtuti. Kursuse hind on 240 eurot. Info registreerimise kohta: www.taltech.ee/kuressaare.

Meremajanduse keskuses toimub sügisel 2019 vastuvõtt kahele rakenduskõrghariduse õppekavale: ettevõtlus ja elamusmajandus ning väikelaevaehitus. Vastuvõtt on lävendipõhine ja õppekoha saavad kõik lävendi ületanud tudengikandidaadid.

Lävend koosneb kahest nõudest. Esimene kriteerium on sisseastumiskatse ehk motivatsioonikirja hinne. Teine nõue on, et kandidaadi keskkooli lõputunnistuse kõigi ainete keskmine hinne on ettevõtluse ja elamusmajanduse erialale kandideerides vähemalt 4,0 ning väikelaevaehituse erialale kandideerides vähemalt 3,5.

Kui keskmine hinne on nõutust madalam, siis ongi võimalik asendada see laia matemaatika riigieksami või TalTechi matemaatika sisseastumiskatse tulemusega. Mõlemal juhul peab tulemus olema vähemalt 50 punkti sajast.

Avaldusi ja motivatsioonikirju meremajanduse keskuse õppekavadele kandideerimiseks saab esitada 1. jaanuarist Sisseastumise Infosüsteemis (www.sais.ee). Vastuvõtt paljudele teistele TalTechi õppe­kavadele on juba avatud!

Maris Pints,
TalTech Mereakadeemia meremajanduse keskuse õppekonsultant

Print Friendly, PDF & Email