Reoveekogumisalade piirid vaadatakse üle

Saaremaa vald kavatseb üle vaadata maakondliku toruprojekti raames paikapandud reoveekogumisalade piirid, mis praegusel juhul takistavad mõnes piirkonnas elanikel puurkaevu rajamiseks toetuse saamist.

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et möödunud kümnendil Ühtekuuluvusfondi rahaga läbiviidud maakondliku ühisveevärgi projekti raames kehtestati  reoveekogumisalad ka paikades, kus vee- ja kanalisatsioonivõrk jäi rahapuudusel tegelikult välja ehitamata. Nüüd on probleem selles, et selliste reoveekogumisalade piiresse jäävad elanikud ei saa taotleda toetust puurkaevude ja reoveelahenduste rajamiseks hajaasustuse programmist, kuna programmi reeglid võimaldavad toetust taotleda vaid väljaspool reoveekogumisala asuvatel majapidamistel.

Uued piirid pannakse paika Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas, mille koostamine algab veel sel aastal.

AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Ain Saaremäel ütles seoses uue arengukava koostamisega lisaks, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse stabiilsusele võib tulevikus probleeme tekitada rahvastiku vähesus, mis juba praegu annab end maapiirkonnas tunda. “Kui rahvastik väheneb, siis tekib alati küsimus, et kellele me seda teenust siis osutame,” sõnas Saaremäel. “Sellisel juhul muutub teenus juba sotsiaalteenuseks ja mitte enam majanduslikuks teenuseks.”

Arengukava peab otsustajatele andma infot, kuidas olemasolevate veevärgirajatistega edaspidi toime tulla, kuhu investeerida ja kus tegevust koomale tõmmata.

 

Print Friendly, PDF & Email