Puust ja punaseks (22)

Mart Maastik

“Saaremaa valla tekkimise eel lubati kõigile ühinejatele, et uues supervallas läheb kõigil elu paremaks, sest palgad ja toetused ühtlustatakse kõrgemaks,” kirjutab fraktsiooni Saarlane nimel Mart Maastik. “Enne ühinemist olid omavalitsustes lasteaedade kohamaksud ja laste toidurahatoetused lausa kordades erinevad. Vastavalt ühinemislepingule pidi see jääma nii kuni järgmiste vallavolikogu valimisteni.”

Nüüd kavatseb vallavalitsus jätta võrdsustamise eesmärgil seitse lasteaeda toidurahatoetusest ilma, lasteaedade osalustasusid aga ei võrdsustata ning need jäävad peaaegu samasugusteks kui enne ühinemist.

See tähendab seda, et peaaegu kõrvuti asuvates lasteaedades tuleb vanemal maksta kaks korda erinevat kohatasu. Nii tuleks alates 1. jaanuarist Kärlal, Astes ja Lümandas maksta ühe lapse eest 22 eurot osalustasu kuus, Salmel ja Orissaares 16 eurot ning Kihelkonnal, Pärsamal, Kaalis, Mustjalas, Valjalas, Pihtlas ja Tornimäel 11 eurot, linna­lasteaedades aga 49 eurot kuus.

Toidurahatoetused olid seitsmes lasteaias 0,4–0,8 eurot päevas, s.o 65-protsendise keskmise osaluse korral 5,5–11 eurot lapse kohta kuus. Seega neis lasteaedades, kus kohatasu oli küll tunduvalt kõrgem, võrdsustas lapsevanema väljaminekuid toidurahatoetus. Saaremaa vallavalitsuse 26.11.2018. a määruse nr 57 “Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes” kohaselt kaotatakse alates 1. jaanuarist toidurahatoetus, kuid osalustasude ebavõrdsus säilib.

Selleks, et reaalselt võrdsustada lastevanemate osa kõigis kuludes, jättes alles vaid erinevuse linna- ja maalasteaedade vahel, oleks vaja ühtlustada kohatasu kõigis maalasteaedades 4% peale miinimumpalgast, jättes selle linnas 9% peale, toidurahatoetus olgu aga kõigis lasteaedades võrdselt 0,6 eurot päevas. Siis ei suureneks oluliselt ühegi lapsevanema väljaminekud, vallal tuleks aga selleks leida vaid 50 000 kuni 60 000 eurot lisaraha aastas.

Volikogu viimasel istungil hoidis osa Reformierakonna saadikuid koos valimisliiduga Saarlane ja EKRE saadikuga ära jälle ühe osakonnajuhataja koha loomise, mille palgakulu aastas olekski juba pool puuduvast summast.

Toon näite: Tornimäe lasteaia lapsevanem maksab praegu osalustasu 2% miinimumpalgast, s.o 11 eurot kuus, pluss toiduraha 1,6 eurot päevas, ning kui võtta arvestuse aluseks 21 päeva, siis 33,6 eurot kuus, kokku 44,6 eurot kuus.

Kui vald maksaks 0,6 eurot päevas toidurahatoetust, siis tuleks lapsevanemal ise tasuda 1 euro päevas, seega toidu eest 21 eurot, pluss 4% osalustasu ehk 22 eurot, kokku 43 eurot kuus.

Pisut küll kaotaksid endise Lääne-Saare valla lasteaiad, sest nende toidurahatoetus oli 0,2 eurot suurem, aga kokkuvõttes oleks see kõigile kena kompromiss. Eriti võidaksid aga linnalasteaedade lapsevanemad, sest neil kuluks lapse kohta kuus ca 12 eurot vähem.

Neis lasteaedades, kus lastevanematel tuleks praeguse seisuga võrreldes oluliselt rohkem maksta, võiks rakendada üleminekuaega.

Selleks, et muudatus sisse viia, tuleks muuta ka ühinemislepingut, milleks on tarvis 2/3 volikogu liikmete heakskiitu. Valimisliit Saarlane esitab Saaremaa vallavolikogule vastavasisulise eelnõu, lootes, et volikogu selle ka heaks kiidab.

Print Friendly, PDF & Email