Enamik ühinemistoetusest on välja makstud (10)

Ühinemistoetust on Saaremaa vallale ette nähtud kogusummas 4 718 600 eurot, millest valla esimese tegevusaasta lõpuks on välja makstud 3,16 miljonit eurot.

Ühinemistoetust maksab riik ühinenud omavalitsustele mitmes jaos. 2017. aasta viimases kvartalis kandis riik vastloodud Saaremaa vallale üle 1 054 650 eurot, tänavu aasta esimeses pooles 2 109 300 eurot. Viimane osa seadusjärgsest toetusest, 1 054 650 eurot, ja sellele lisanduv 500 000 eurot täiendavat toetust laekuvad vallakassasse tuleva aasta esimeses pooles.

Vallavanem Madis Kallase poolt Valjala osavallakogule antud selgituse kohaselt on ühinemistoetusest vastavalt ühinemise juhtkomisjoni otsustele kaetud osaliselt ühinemise tegevjuhi, samuti IT-juhi palgakulu. Lisaks maksti toetusest välja ühinenud omavalitsuste juhtide seadusjärgsed hüvitised ja kompensatsioonid koondatud või koondamissituatsioonis teenistujatele. Toetuse arvelt korraldati ühinemise rahvaküsitlus ja ülejäänud summaga kaetakse investeeringuteks tehtavaid kulusid.

Print Friendly, PDF & Email