MUHU UUDISSED: Jõulukuu akkas pihta

Ikka terit. Suame mudud nähe, mõuke sie jõuluaegne ilm olema soab, aga jõulukuu akkas küll pihta sure kena valge pissikse lumekõhvega. Mineva pühabe omingu olli just nõuke tunne, et võib akata neid pühasid ootama küll.

Neh, mis siis Muhus kohe tulemas oo? Pärast seda, kut täna õhta Liival kuusepuule tuled piale suavad.

Hellamoale suab kinuse. Sedakorda kahessandal kuupääval. Kellu seitsmest ikka ja piletime müiasse sialsammas Hellamoal enne, kut kinu pihta akkab. Pileti innad oo neli eurut ja lastele ja puruvanadele kolm eurut. Kinu, midast sedakorda näidatse, oo nimega “Võta või jäta”. Oo ühna sur kena vilm. Just enne jõulusid paras voadata. Ehkkid põle jõulukinu mitte. Ja tuleva teisibe omingu kellu kümnest soab sedasammat vilmi sialsammas Hellamoal uiesti voadata.

Sõuksed pisemad munuksed tiadvad riakida, et päkapikud pidada juba liikuma. Ma tia päkapikkudest paljast seda, et tuleva riede, siis neljateistmendal, suavad siitkandi päkapikud puhas kokku Orisares. Ja Muhu lapsed lähtvad koa sõnna nende tegemisi uurima ja uudistama. Neh, ja ega põle koa vanamatel inimestel kieltud minna. Ja riede õhta soab Hellamoal jälle juonista, kis uvilised oo.

Nie, kis seigelda tahtvad, piaksid igatahes järgmise omingu kõik Liiva linnas olema. Oo olemas üks nõuke uhke orienteerumise võistlus, mise nimi oo “Väle pätt”. Ja sedakorda oo asjad nii uhkesti läin, et seda võeduaamist pietse pättide kodumoal, Muhu soare pial. Rahvas lastasse valju pauguga koardi piale joonistat punktisid Muhut kaudu üles otsima kellu kahestteistmest ja kis just ää eb eksi, siis nie piaksid kellu neljaks vähemasti tagasi olema. Ah neh, tiele minemise ja kokkusoamise koht oo Liiva spordialli juures. Kedast nüid moo jut kangest uvitama akkas, siis nie suaksid asja paramini uurida Soaremaa orienteerumisklubi kodulehe pialt. Neh, ja sialt edasi tuleb juba viimne jõulute ielne pitk nädal ja sie oo masu kõigil nii tiheli pidusid täis, et annaks ikka aega tüöd koa enne voasta lõppu valmis soaja.

Nõnna et olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email