LUGEJA KÜSIB: Kas töötajat tuleb… (3)

Kas töötajat tuleb uuesti juhendada, kui ta naaseb lapsehoolduspuhkuselt?

Vastab Egle Heimonen, tööinspektsiooni töötervishoiu inspektor:

Lapsehoolduspuhkuselt tööle tagasitulek on töötajale suur elukorralduse muutus. Ta on olnud tööst ja kolleegidest eemal, tööülesanded ja töökeskkond on võib-olla muutunud, osa kolleegegi vahetunud.

Siinkohal peab tööandja läbi mõtlema, kuidas korraldada tööle naasja sisseelamist (kui pikalt see peaks kestma, kas on vaja määrata juhendaja vms). Silmas tuleb aga pidada, et lapsehoolduspuhkuse lõppedes ei määrata sisseelamisperioodiks katseaega, sest katseaja uus kohaldamine ei ole seaduse mõttega kooskõlas. Kui töötaja on rasedus- ja sünnituspuhkusel ning lapsehoolduspuhkusel, siis tema töösuhe ei katke. See, et töötaja kasvatab kodust last või lapsi, ei tähenda automaatselt seda, et ta tööle naastes enam ei kvalifitseeru. Kui asutuses ongi toimunud olulised muudatused, siis on tööandjal kohustus ka lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajat koolitada, samamoodi nagu ta on koolitanud teisi töötajaid. Töösuhtes on katseaeg ette nähtud töösuhte alguses ning võib kesta kuni neli kuud alates tööle asumisest.

Töötervishoiu ja tööohutusalased juhendamised tuleb naasvale töötajale siiski nõuetekohaselt läbi viia. Kui seni tuli töötajat täiendavalt juhendada siis, kui ta oli töölt eemal olnud kuus kuud, siis uuest aastast kord muutub. Selle kohaselt peab tööandja töötaja juhendamist ja väljaõpet vajalikus osas ja mahus kordama, kui töötaja on pikka aega töölt eemal viibinud. Tööandja saab ise otsustada ja kindlaks määrata, kuidas ettevõttes mõistetakse perioodi pikk aeg ehk kui pikk on periood, mis eeldaks juhendamist. Juhendamata jätmine ei ole aga kindlasti õige lähenemine. Lapsehoolduspuhkusel on töötaja keskmiselt kaks aastat ning see on ilmselt pikk ajavahemik, mille järel juhendamine on igati õigustatud.

Tööandja peab kehtestama ettevõttesisese töötervishoiu ja tööohutuse korra, millega luuakse reeglid, kuidas toimub lapsehoolduspuhkuselt tagasitulijate juhendamine ja sisseelamine.

Print Friendly, PDF & Email