ETO tahab avalikud konteinerid ära viia (23)

KATRIN KOPPEL tõdeb, et pakendimahutid ei ole paljudele elanikele piisavalt lähedal ning olemasolevad mahutid on pidevalt ületäitunud.
Foto: MAANUS MASING

Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), kelle avalikud pakendikonteinerid Kuressaares pakendite kohtkogumise projekti visa käivitumise tõttu tavapärasest tunduvalt rutem täituvad, soovib sarnaselt kahe teise pakendiorganisatsiooniga samuti üle minna pakendite kohtkogumisele.

ETO juhatuse liige Siret Kivilo esitas Saaremaa vallale nõudmise anda neile sarnaselt OÜ-ga Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) ja OÜ-ga Eesti Pakendiringlus (EPR) luba avalik konteinerpark Kuressaares ära kaotada.

Ta märgib, et kohalik omavalitsus, kes kasutab pakendiseadusest tulenevat õigust lubada pakendijäätmete kogumist korraldada tekkekohal kogumisena, peab rakendama seda ühtviisi kõigi taaskasutusorganisatsioonide suhtes või olema veendunud, et selle õiguse kasutamine ei vii taaskasutusorganisatsioonide ebavõrdse kohtlemiseni.

Nüüdseks on aga ilmne, et TVO ja EPR-i avalike konteinerite ärakaotamise järel on märkimisväärselt suurenenud ETO konteinerpargi koormus ning seega on TVO ja EPR-i konteinerpargi ärakaotamine toimunud ETO arvel.

“See on ka igati loogiline, sest vallavalitsuste poolt meile esitatud andmete kohaselt olid TVO ja EPR avaliku konteinerpargi ärakaotamise ajaks sõlminud lepingud vähem kui 10% jäätmevaldajatega. Seega sisuliselt on pakendijäätmete kogumise kohustus Saaremaal täna asetatud ühe organisatsiooni õlule,” tõdes Kivilo.

Seetõttu nõuab ETO kinnitust, et vald lubab ka ETO-l avaliku konteinerpargi ära kaotada ning asuda pakendeid koguma samuti tekkekohas. Konteinerpargi soovib ETO ära kaotada ning kohtkogumisele üle minna hiljemalt 1. jaanuaril 2019.

Pakendite kohtkogumine TVO ja EPR-i poolt käivitus Kuressaares ja Kudjapel 1. oktoobrist. Sellega kaasnes 14 avaliku pakendipunkti likvideerimine Kuressaares oktoobri lõpuks. Alles jäid ETO kaheksa avalikku pakendipunkti, milles viimastel nädalatel on tekkinud ületäitumised.

Vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles Saarte Häälele, et kohtkogumisteenusega on EPR ja TVO suutnud praeguseks liita 166 eramaja ja 11 kortermaja (kokku 345 korterit) ehk vaid neljandiku likvideeritud pakendipunktide kasutajatest.

“Tekkinud olukorras on ETO pahameel mõistetav. Selle lahendamiseks oleme teinud osapooltele ettepaneku ühise laua taha istuda ja pakendite kogumise tingimustes kokku leppida. Saaremaa vallavalitsus ei soovi ühtegi pakendiorganisatsiooni ebavõrdselt kohelda, mistõttu tahame tekkinud ebavõrdse olukorra võimalikult kiiresti lahendada,” kinnitas ta.

Print Friendly, PDF & Email