Hoolekandeasutus tahab osa teenuste hinda tõsta (15)

Kuressaare Hoolekanne soovib tõsta uuest aastast osa koduhooldus- ja hooldusteenuste hinda praegusest kuni kaks-kolm korda kõrgemaks.

“Meie klientide seas pole sisuliselt kedagi, kes nende teenuste eest ise maksma peaks,” ütles Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter (pildil). “Need kõik on tasuta teenusel, mille maksab kinni vald. Ise on makstud ainult aknapesu kui hooajalise teenuse eest.”

Vahteri sõnul hindab inimeste abivajadust sotsiaaltööspetsialist. “See hinnakiri on mõeldud neile, kes sooviksid siiski teenust saada, kuigi nad sotsiaaltööspetsialisti hinnangul seda tingimata ei vaja,” lausus Vahter. “Sel juhul on neil võimalik teenust siiski saada.”

Kui praegu maksab eaka ja/või puudega inimese toiduainete, ravimite ja olmetarvetega varustamine kaks eurot toomiskorra eest, siis uuest aastast oleks see koguni kolm korda kallim ehk kuus eurot.

Vallavalitsusele saadetud kirjas põhjendab Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter hinna tõstmise vajadust sõnadega: “Tegevus on ajamahukas”. Abistamine eluaseme kütmisel ehk puude tuppa toomine (maksimaalselt kaks korvitäit) ja tuha väljaviimine läheb senise nelja euro asemel edaspidi maksma 6 eurot korra eest.

“Küttematerjali tassimine on raske tegevus ja puudekuurid on vahel väga kaugel,” põhjendab Ene Vahter oma selgituses.

Abistamise eest raviasutuse külastamisel tuleks aga ühe tunni eest edaspidi maksta praeguse nelja euro asemel 6 eurot. Samuti tõuseks neljalt kuuele eurole järelevalve või tugiteenuse tunnihind. Kuressaare Hoolekande juhataja põhjendab oma kirjas vallale, et need on ajamahukad tegevused.

Hooldusteenuste osas kallineks ravimite valmispanek ja ravimite manustamine – senise ühe euro asemel visiidi eest tuleks edaspidi tasuda kaks eurot.

Kuressaares elava pensionäri, raske puudega Aili sõnul pole ta oma koduteenuste eest seni ise tasuma pidanud, ehkki sotsiaaltöötaja käib talle kauplusest toiduaineid toomas ning tassib küttepuud tuppa. “Õnneks ei ole ma pidanud nende teenuste eest maksma,” lausus Aili. “Kui peaksin, siis oleks see plaanitav hinnatõus minu jaoks ikka väga suur!”

Sotsiaaleluaseme teenuste osas soovib Kuressaare Hoolekanne tõsta halduskulu märkiva summa 3 eurolt ja 50 sendilt neljale eurole, põhjendades seda halduskulude suurenemisega.

Oodata on ka varjupaigateenuse kallinemist. Kui seni ei maksnud see varjupaigas ööbijaile midagi, siis uuest aastast tuleks alates neljast ööbimisest tasuda 2 eurot.

Kuressaare Hoolekanne on oma uude hinnakirja lisanud teenusena varjupaigateenuse müügi teiste kohalike omavalitsuste esindajatele: hind alates neljast ööbimisest on 10 eurot.

Vallavalitsus arutab hinnakirja muutmist oma tänasel istungil.

Print Friendly, PDF & Email