Ökokülal kahtlus pettuses (20)

LÜMANDA LAUT: Ökoküla on nüüdseks asunud oma lambaid kombinaati lihaks müüma.
ERAKOGU

Saaremaa Ökoküla jäi vahele pettusega, kui ei teatanud õigeaegselt enam kui kolmesaja lamba kadumisest ja lasi PRIA-l loomade eest ettenähtud toetusraha edasi firma arvele kanda.

1. oktoobril ja 12. novembril Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) esitatud andmete järgi oli Saaremaa Ökoküla AS kaotanud 234 ja Ökoabi MTÜ 74 lammast. Neist umbes pooled juba tänavu jaanuaris, ülejäänud voonakesed 10. novembril.

Ahti Bleive

“See pole PRIA jaoks sugugi usutav ja loogiline, me püüame nüüd välja selgitada, millal oli lammaste kadumine tegelikult toimunud, ja seejärel otsustame edasised sammud,” ütles Saarte Häälele PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive.

PRIA jaoks on tegemist terava probleemiga, sest terve eelmise aasta ei saanud nad Saaremaa Ökokülalt teateid ühegi lamba kadumise kohta. Seega jättis firma ligi kahe aasta jooksul loomade kadumised enda teada ja kasseeris toetusraha rahumeeli edasi.

Probleemid tekkisid alles tänavu juulikuus, kui Saarte Hääl kirjutas mitmest Ökokülaga seotud murest. Esiteks avalikustasime, et ökokülal on juba mitu aastat Vilsandi lähistel Loonalaiul ületalve peetud veisekarja, mille firma sinna sõna otseses mõttes unustas.

Teiseks, et tööjõupuudusel ei suudeta pidada aedikuis mitmesajapäist Vilsandi lambakarja. Ja kolmandaks, et Lümandas vedelesid mitu päeva rohust tühjaks söödud karjamaal lambakorjused, mille kõrvas MTÜ Ökoabi omandile viitav märk.

Ettevõtte tegevjuht Andreas Väli ei teinud 18. juulil Saarte Häälega rääkides lambakorjustest suurt numbrit, viidates võimalikule šaakalirünnakule. Samas tõdes ta, et pole keskkonnaametit teavitanud. Selle ameti pädevuses on hinnata loomade huku põhjusi. Metsloomaründe puhul on omanikul õigus riigilt hüvitist küsida. Samas näiteks nälga suremine viitab looma halvale kohtlemisele ja võib kaasa tuua trahvi.

Seega sai PRIA 17. juulil Saarte Häälele ametlikult vastata, et “Saaremaa Ökoküla poolt viimasel ajal registrile esitatud andmed loomadega seotud sündmuste kohta ei viita ebatavalisele olukorrale loomapidamisel”.

Nüüd, viis kuud hiljem tunnistab PRIA, et asjad on päris hapud.

19. juulil Saarte Hääles avaldatud uudislugu probleemidest Saaremaa Ökokülas pani tegutsema nii PRIA kui ka veterinaar- ja toiduameti, kes nõudsid ettevõttelt lammaste hukkumiste kohta
täpsustusi.

1. oktoobriks loendas ettevõtte juht Andreas Väli kokku esimese portsu, umbes sadakond kadunud looma, kuid väitis kadumisteatistes PRIA-le, et lambaid polnud neil juba jaanuaris.

VTA ja PRIA tegevus tipnes kohapealse põhjaliku loomade kontrolliga Lümandas Paderiku laudakompleksis. VTA kontroll algas 12. novembri hommikul. Loetud tunnid varem, keset ööd laekusid PRIA-le Saaremaa Ökoküla ja MTÜ Ökoabi teatised massilistest loomade kadumistest. Seekord oli kõikide kadumiste kuupäevaks märgitud 10. november.

KADUNUD LOOMAD: Lümanda kandi karjamaadel võis suvel lambakorjuseid silmata üsna tihti, osal veel kõrvamärgid küljes. Alles paar nädalat tagasi kündis kohalik põllumees põllul vedelenud lambakonte mulda.
Erakogu

Kaks päeva kestnud kontrolli ajaks oli loomapidaja registris loomade andmed korrastanud ja kokku õnnestus loendada 1064 lammast. Kõik loomad tuvastati kõrvamärkide järgi ja VTA ametnikud kontrollisid, kas loomade andmed vastavad registri andmetele. Registri järgi pidi kahel ettevõttel olema kokku 1063 lammast. Kui liita kadunud loomade arv, pidi lambakasvatusettevõtetel olema varem kokku vähemalt 1371 lammast.

Täpsemaid andmeid 12.–13. novembril toimunud kohapealse kontrolli kohta soovitas PRIA uurida VTA-st, kes kontrollis ka oma varasemate ettekirjutuste täitmist. VTA pressiesindaja Elen Kurvits ei lisanud muud, kui et veterinaar- ja toiduamet teeb ka tulevikus karjade riskipõhise kontrolliplaani koostamisel koostööd PRIA-ga. “Eesmärk on suunata kontrollifookus karjadele, kus on juba registri andmetele toetudes võimalik täheldada anomaaliaid loomade liikumisel,” selgitas Kurvits.

Saarte Hääle kommentaaripalvele ei reageerinud Saaremaa Ökoküla ja MTÜ Ökoabi omanik Hando Sutter mitme päeva jooksul. Tegevjuht Andreas Väli lubas omaniku käest uurida, mida pettusesüüdistuste osas kosta, kuid eile õhtuks kommentaari ei laekunud.

Täiendatud 30.11.18 kell 20.21 Andreas Väli kommentaariga: “Meie 2017 aasta inventuur jäi aastavahetusse ja sellepärast ei ole viimaseid andmeid kajastatud 2017. aastas. Toetust me taotlesime inventuurist läbi käinud lammaste alusel, mitte selle alusel, mis on PRIA registris. Seda saab kontrollida PRIAst ja sellest on teadlik ka VET amet.”

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik selgitas Saarte Häälele, et hetkel on igasugune maksete tegemine Ökokülale ja Ökoabile peatatud. Sanktsioonide ehk rahaliste trahvide määramine sõltub sellest, milliseid rikkumisi õnnestub neil koos veterinaar- ja toiduametiga tuvastada.

Maris Sarv-Kaasiku sõnul on loomade registri teavitamine igasugustest loomadega seotud muutustest üks nõuetele vastavuse reeglitest. Nõudeid on muidki, kuid kui juba ühte kohustust rikkuda, tähendab see kõikide toetuste vähendamist teatud protsendi võrra.

“Kui näiteks hilineb looma kadumisest teatamisega seitse päeva, läheb mingi protsent kõikidest toetustest maha, kui loomi oli palju ja nende kadumisest teatamine on pika perioodi jooksul viibinud, siis võib registriga jupsimine lõpuks tähendada kuni 100-protsendilist toetuste vähendamist,” selgitas PRIA pressiesindaja.


Kolm aastat lambasaagat

Eesti Energia juhatuse esimehele Hando Sutterile kuuluvate AS-i Saaremaa Ökoküla ja MTÜ Ökoabi sadade lammaste salapärasest kadumisest kirjutas Saarte Hääl esmakordselt täpselt kolm aastat tagasi.

Toonane firmade tegevjuht, hiljem ennast Sutteri “tankistiks” nimetanud Meelis Laido esitas 2. detsembril 2015 politseile avalduse lammaste varguse kohta. Ta viitas ühtlasi, et alust on kahtlustada lammaste varastamist karjamaadelt suures koguses. Näpuga näidati seejuures oma töötajate suunas.

2016. aasta 28. aprillil teatas Hando Sutter avalduses meediale, et 2014. aastal ja 2015. aasta suve jooksul kadus karjamaadelt teadmata asjaoludel kokku üle tuhande looma.

Politseiuurimine tuvastas tänavu suve hakuks, et lammaste varastamist pole kellelegi süüks panna, vaid loomad hukkusid vabapidamisel karjamaadel. Metsloomad ja linnud panid need nahka. Küll aga esitas politsei ettevõtte endisele loomakasvatusjuhile süüdistuse nelja lamba müümises omaniku teadmata ja sellega 360-eurose kahju tekitamises. Kohus algab veebruari alguses. Endine töötaja eitab vargust ja ütleb, et loomade müük oli üks tema töökohustusi.

Samaaegselt pidas Ökoküla selle töötaja ja veel kahe töötajaga töövaidlusalast kohtuvaidlust, seejuures kaks neist kaotades, ühe võites.

Andres Sepp

Print Friendly, PDF & Email