Maailma kõige tugevamad armeed aastal 2018

LÄHETUSSE: See pilt Venemaa mereväelastest on tehtud 2012. aasta märtsis Severomorskis vahetult enne seda, kui nad ristleja Pjotr Veliki pardal avamerele õppustele siirdusid. Armeede reitingus haarasid venelased tänavu 2. koha. Samal positsioonil olid nad ka mullu.
BUSINESSINSIDER.COM

Ameerika peamiselt äri- ja finantsuudiseid kajastav uudisteportaal Business Insider pani analüütikakeskuse Global Firepower ekspertide abil kokku pingerea maailma kõige võimsamatest armeedest 2018. aasta lõpu seisuga.

Mõni aeg tagasi avalikustas Ameerika Ühendriikide valitsus rahvusliku julgeoleku strateegia lähitulevikuks. Asjatundjad tõdevad, et selles võib märgata üht olulist rõhuasetuse muutust – kui varasematel aastatel on ameeriklased peatähelepanu pööranud terroristlike rühmituste vastu suunatud sõjalistele operatsioonidele, mis on piiratud nii võimsuselt kui ka mastaapidelt, siis uus strateegia peab vajalikuks ettevalmistuste tegemist võimalikuks sõjaliseks kokkupõrkeks selliste maailma suurriikidega nagu Venemaa ja Hiina.

Business Insider tõdeb ärevusega, et viimasel ajal on ameeriklaste eeskuju järginud paljud riigid kogu maailmas. See tähendab, et riikide valitsused on üha enam tähelepanu hakanud pöörama võimaliku sõjalise konflikti tekkele. Sealjuures pole välistatud, et sel võib olla suisa globaalne iseloom.

Sääraste üpris radikaalsete muutuste tingimustes on keeruline leida kriteeriume, mille abil erinevate riikide sõjajõude võrrelda. Analüütikakeskus Global Firepower proovis seda aga ajakirjanike õhutusel siiski teha.

Hiljaaegu avalikustaski keskus maailma kõige tugevamate sõjavägede nimistu seisuga aasta 2018 (2018 Military Strength Ranking). Vaatluse all oli ühtekokku 136 riiki, mille sõjajõudude tugevust hinnati 55 parameetri järgi. Saadud tulemusi kasutati sõjalise võimsuse indeksi (Power Index) arvutamisel.

LAHINGUS: Maailma võimsaim armee oli möödunud aastatel ja on ka tänavu Ameerika Ühendriikidel. Ülesvõtte on tehtud 2017. aastal sõjalisel operatsioonil Süürias.
BUSINESSINSIDER.com

Sõjalise võimsuse indeksi arvutamisel võeti arvesse iga riigi armee käsutuses oleva varustuse mitmekesisust, veel pöörati tähelepanu regulaararmee isikkoosseisu suurusele. Analüütikud võtsid arvesse ka sellised faktorid, nagu riigi geograafiline asukoht, logistiline potentsiaal, ligipääs loodusressurssidele ja sõjatööstuse arengutase.

Ehkki ametlikud tuumariigid said teatud boonuseid, nende tuumaarsenali sõjalise võimsuse indeksi arvutamisel siiski arvesse ei võetud, kirjutab Business Insider. Tähelepanuväärne on veel asjaolu, et analüütikud ei hakanud alandama indeksit riikidel, millel on vaid maismaapiir, mistõttu neil merevägi puudub. Samas jäid aga mõnest punktist ilma riigid, kus merevägi on küll olemas, kuid ekspertide arvates pole selle mereväe käsutuses olevate sõjalaevade hulk piisavalt suur ja mitmekesine.

NATO liikmesriigid said väikese boonuse, sest teoreetiliselt on ju alliansil ühised ressursid. Sõjalise võimsuse indeksi arvutamisel ei võetud ka arvesse vaadeldavate riikide praeguse poliitilise ja sõjalise juhtkonna iseloomu. Küll aga võtsid analüütikud arvesse riigi rahalist hetkeseisu ja poliitilise stabiilsuse taset.

Sõjalise võimsuse kõrgeim tase on 0,0000. Samas täheldab veebiportaal Business Insider, viidates sealjuures Global Firepoweri spetsialistidele, et tegelikult ei suuda ükski armee seda taset mitte kunagi saavutada. See on nagu omamoodi ideaal, mille poole me pidevalt liigume. Mida lähemal ühe või teise riigi indeks sellele ideaalarvule aga on, seda võimsam on ka tema sõjaline jõud.


Sõjaliselt kõige võimsamad riigid

1. USA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,0818 (NATO liige)
Elanikkond: 326 625 791
Sõjaväe isikkoosseis: 2 083 100
Lennuvägi: 13 362 ühikut
Hävituslennukid: 1962 ühikut
Tankid: 5884 ühikut
Merevägi: 415 ühikut (sh 20 lennukikandjat)
Sõjaline eelarve: 647 miljardit dollarit

2. VENEMAA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,0841
Elanikkond: 142 257 519
Sõjaväe isikkoosseis: 3 586 128
Lennuvägi: 3914 ühikut
Hävituslennukid: 818 ühikut
Tankid: 20 300 ühikut
Merevägi: 352 ühikut (sh 1 lennukikandja, mis hetkel pole töökorras)
Sõjaline eelarve: 47 miljardit dollarit

3. HIINA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,0852
Elanikkond: 1 379 302 771
Sõjaväe isikkoosseis: 2 693 000
Lennuvägi: 3035 ühikut
Hävituslennukid: 1125 ühikut
Tankid: 7716 ühikut
Merevägi: 714 ühikut (sh 1 lennukikandja)
Sõjaline eelarve: 151 miljardit dollarit

4. INDIA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,1417
Elanikkond: 1 281 935 911
Sõjaväe isikkoosseis: 4 207 250
Lennuvägi: 2185 ühikut
Hävituslennukid: 590 ühikut
Tankid: 4426 ühikut
Merevägi: 295 ühikut (sh 1 lennukikandja)
Sõjaline eelarve: 47 miljardit dollarit

5. PRANTSUSMAA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,1869 (NATO liige)
Elanikkond: 67 106 161
Sõjaväe isikkoosseis: 388 635
Lennuvägi: 1262 ühikut
Hävituslennukid: 299 ühikut
Tankid: 406 ühikut
Merevägi: 118 ühikut (sh 4 lennukikandjat)
Sõjaline eelarve: 40 miljardit dollarit

6. ÜHENDKUNINGRIIK
Sõjalise võimsuse indeks – 0,1917 (NATO liige)
Elanikkond: 64 769 452
Sõjaväe isikkoosseis: 279 230
Lennuvägi: 832 ühikut
Hävituslennukid: 103 ühikut
Tankid: 227 ühikut
Merevägi: 76 ühikut (sh 2 lennukikandjat)
Sõjaline eelarve: 50 miljardit dollarit

7. LÕUNA-KOREA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,2001
Elanikkond: 51 181 299
Sõjaväe isikkoosseis: 5 827 250
Lennuvägi: 1560 ühikut
Hävituslennukid: 406 ühikut
Tankid: 2654 ühikut
Merevägi: 166 ühikut (sh 1 lennukikandja)
Sõjaline eelarve: 40 miljardit dollarit

8. JAAPAN
Sõjalise võimsuse indeks – 0,2107
Elanikkond: 126 451 398
Sõjaväe isikkoosseis: 310 457
Lennuvägi: 1508 ühikut
Hävituslennukid: 290 ühikut
Tankid: 679 ühikut
Merevägi: 131 ühikut (sh 4 lennukikandjat)
Sõjaline eelarve: 44 miljardit dollarit

9. TÜRGI
Sõjalise võimsuse indeks – 0,2216 (NATO liige)
Elanikkond: 80 845 215
Sõjaväe isikkoosseis: 710 565
Lennuvägi: 1056 ühikut
Hävituslennukid: 207 ühikut
Tankid: 2446 ühikut
Merevägi: 194 ühikut
Sõjaline eelarve: 10,2 miljardit dollarit

10. SAKSAMAA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,2461 (NATO liige)
Elanikkond: 80 594 017
Sõjaväe isikkoosseis: 208 641
Lennuvägi: 714 ühikut
Hävituslennukid: 94 ühikut
Tankid: 432 ühikut
Merevägi: 81 ühikut
Sõjaline eelarve: 45,2 miljardit dollarit

11. ITAALIA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,2565 (NATO liige)
Elanikkond: 62 137 802
Sõjaväe isikkoosseis: 267 500
Lennuvägi: 828 ühikut
Hävituslennukid: 90 ühikut
Tankid: 200 ühikut
Merevägi: 143 ühikut (sh 2 lennukikandjat)
Sõjaline eelarve: 37,7 miljardit dollarit

12. EGIPTUS
Sõjalise võimsuse indeks – 0,2751
Elanikkond: 97 041 072
Sõjaväe isikkoosseis: 1 329 250
Lennuvägi: 1132 ühikut
Hävituslennukid: 309 ühikut
Tankid: 4946 ühikut
Merevägi: 319 ühikut (sh 2 lennukikandjat)
Sõjaline eelarve: 4,4 miljardit dollarit

13. IRAAN
Sõjalise võimsuse indeks – 0,3131
Elanikkond: 82 021 564
Sõjaväe isikkoosseis: 934 000
Lennuvägi: 505 ühikut
Hävituslennukid: 150 ühikut
Tankid: 1650 ühikut
Merevägi: 398 ühikut
Sõjaline eelarve: 6,3 miljardit dollarit

14. BRASIILIA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,3198
Elanikkond: 207 353 391
Sõjaväe isikkoosseis: 1 987 000
Lennuvägi: 723 ühikut
Hävituslennukid: 43 ühikut
Tankid: 469 ühikut
Merevägi: 110 ühikut
Sõjaline eelarve: 29,3 miljardit dollarit

15. INDONEESIA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,3266
Elanikkond: 260 580 739
Sõjaväe isikkoosseis: 975 750
Lennuvägi: 478 ühikut
Hävituslennukid: 41 ühikut
Tankid: 418 ühikut
Merevägi: 221 ühikut
Sõjaline eelarve: 6,9 miljardit dollarit

16. IISRAEL
Sõjalise võimsuse indeks – 0,3444

17. PAKISTAN
Sõjalise võimsuse indeks – 0,3689

18. PÕHJA-KOREA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,3876

19. HISPAANIA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,4079 (NATO liige)

20. VIETNAM
Sõjalise võimsuse indeks – 0,4098

21. AUSTRAALIA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,4203

22. POOLA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,4276 (NATO liige)

23. ALŽEERIA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,4296

24. TAIWAN
Sõjalise võimsuse indeks – 0,4331

25. KANADA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,4356 (NATO liige)

29. UKRAINA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,5383

31. ROOTSI
Sõjalise võimsuse indeks – 0,6071

36. NORRA
Sõjalise võimsuse indeks – 0,6784 (NATO liige)

54. TAANI
Sõjalise võimsuse indeks – 0,9084 (NATO liige)

59. SOOME
Sõjalise võimsuse indeks – 0,9687

95. LEEDU
Sõjalise võimsuse indeks – 1,9165 (NATO liige)

105. LÄTI
Sõjalise võimsuse indeks – 2,3063 (NATO liige)

108. EESTI
Sõjalise võimsuse indeks – 2,4078 (NATO liige)

Kokku on nimekirjas 136 riiki. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

Print Friendly, PDF & Email