Volikogu hääletas sotsosakonna juhataja struktuuri tagasi (17)

LÕPPEMAS: Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel, abivallavanem Kairit Lindmäe ja volikogu esimees Tiiu Aro tööalaselt ilmselt tulevikus sotsiaalteemasid üheskoos enam ei aruta.
Foto: MAANUS MASING

Saaremaa vallavalitsus pidi eile alla neelama kibedavõitu pilli, kuna vallavolikogu hääletas valla struktuurimuudatuste eelnõusse muudatusettepaneku, millega säilitatakse sotsiaalosakonna juhataja ametikoht ja osakond jagatakse kaheks teenistuseks.

Volikogu eelnõu “Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine” nägi ette kokku 23 struktuurimuudatust, mille raames valitsuse ametikohtade ja töökoormuste arv vähenenuks seitsme võrra ehk 214,06-lt 207,06-le. Eelnõu teine lugemine tõotas tulla tuline, kuna näiteks Reformierakonna fraktsiooni liige Andres Tinno oli eelnõule esitanud tervelt 29 parandusettepanekut, sotsiaalosakonna juhtimise ja struktuuri osas oli aga volinike laual kolm erinevat ettepanekut.

Eelnõud tutvustanud vallavanem Madis Kallas rõhutas, et dokumenti on menetletud juba seitse nädalat ja palus usaldada valitsuse töötajaid, kes teavad kõige paremini, kuidas vallavalitsuse igapäevatöö toimib. Samuti kinnitas ta, et usub abivallavanem Marili Niitsi suutlikkusse lisaks senistele kohustustele ka sotsiaalvaldkonnale pühenduda. Vallavalitsuse uuendatud ettepaneku järgi pidanuks sotsiaalosakond jagatama kaheks teenistuseks, mille juhid alluvad otse vallavalitsusele.

Kommenteerides eelnõule tehtud muudatusettepanekuid, märkis Kallas, et teenuskeskuste ja haldustöötajate osas on paljud neist asjakohased, kuid selle teema juurde tullakse järgmise aasta esimeses pooles. Küll rõhutas ta, et igasse teenuskeskusse peab jääma vähemalt kaks inimest.

Volinik Andres Tinno tõdes oma sõnavõtus, et teenuskeskustes on olukord hapu, infotöötajad on jäänud sinna vaid “küttekehadeks”. Samuti noomis rahvasaadik vallavanem Kallast selle eest, et too on otsustanud riigikogusse kandideerida, kuigi aasta tagasi lubas töötada vallavanemana nelja-aastase ametiaja lõpuni. Kallas omakorda tuletas Tinnole meelde lubadust teda vallavanemana toetada, kuid aasta jooksul pole seda toetust kusagilt tunda olnud.

Tinno arvukad parandusettepanekud lükkas volikogu häälteenamusega siiski tagasi. Sotsiaalosakonna ümberkorraldamise punktis sai aga kõige rohkem poolthääli volinik Tiina Luksi ettepanek jagada osakond kaheks teenistuseks, kuid säilitada ka juhataja ametikoht. Ettepaneku läbimineku tagasid Saarlase ja Reformierakonna fraktsiooni hääled. Otsuse eelnõu tervikuna sai 25 voliniku toetuse, üks rahvasaadik jäi erapooletuks.

Vallavanem Madis Kallas ütles tulemust kommenteerides, et küsimus on olnud sotsiaalvaldkonna toimimises ja tänasel kujul see ei toimi. “Sõltumata põhjustest lasub vastutus juhtidel – abivallavanemal ja osakonnajuhatajal. Abivallavanem võttis esimesena vastutuse ja tunnustan teda selle eest,” lausus ta.

Vallavanem märkis, et osakonna juhtimine tänasel kujul ei saa jätkuda ja tema vastutab selle eest. “Kui ma valdkonna inimeste silmis soovitud lahendust ei suuda saavutada, siis süsteem ei saa tervikuna toimida,” nentis Kallas. Ta lisas, et otsib lahendusi edasi ja arutab seda teemat tänasel vallavalitsuse erakorralisel istungil.

Print Friendly, PDF & Email