Muhu vald riigiteid endale ei soovi

Riigiteede vallale üleandmist arutanud Muhu vallavalitsus peab viiest vallale pakutud riigiteest võimalikuks üle võtta vaid kaks.

Vaadates Muhu vallale üleantavate teede nimekirja, jääb Muhu vallavanema Raido Liitmäel sõnul arusaamatuks, millistel kriteeriumidel valik põhineb. Vallale pakutava Liiva–Nõmmküla tee ääres asetseb tähtis riigikaitseline objekt Muhu radaripost ja ainuükski riigikaitselistel põhjustel peaks see tee olema edasi riigi omandis. Hellamaa–Võlla teel on aga suur liiklussagedus ning seda kasutab ka maakonnasisene ühistransport.

Riigi omandisse peaks edasi jääma ka Liiva–Suuremõisa–Piiri tee, mis lisaks hooldusrahale vajab suhteliselt mahukaid investeeringuid nii teekeha remondiks kui ka taludevahelistel lõikudel tolmuvabade katete ehitamiseks.

Piisava rahastuse korral (teehoole + investeeringud) võib Muhu vald kaaluda Rootsivere–Koguva tee ülevõtmist, samuti väikest vana tammi teed, mis on pigem oluline maanteemuuseumile.

Raido Liitmäe sõnul ei saa sedavõrd tähtsaid ja põhimõttelisi otsuseid teha kiirustades ning omavalitsustega läbi arutamata. Muret teeb, kas üleantavate teede hoolduseks antakse ikka piisavalt raha. Kui vallateed saab lumest puhtaks kohalike meeste traktoritega, siis riigiteed vajavad spetsiaalseid teehooldemasinaid. Ilmselt tulevad need masinad teenust osutama suhteliselt kaugelt või suure tõenäosusega nurjub hange üldse, osutas Liitmäe, kelle sõnul näeb vald selget ohtu, et seni riigi hallata olnud teede hooldekvaliteet langeb.

Riik tahab Saare maakonnas valdadele üle anda 336,3 km riigiteid. Neist asub Saaremaa vallas 309,4, Muhu vallas 23 ja Ruhnu vallas 3,9 kilomeetrit.

 

Print Friendly, PDF & Email