Keskmine brutopalk kasvas ligi tuhandeni

Saarlase keskmine brutokuupalk oli kolmandas kvartalis 992 eurot, kerkides võrreldes eelmise aasta sama ajaga 130 euro ehk 15 protsendi võrra.

Eestis tervikuna oli keskmine brutokuupalk 2018. aasta kolmandas kvartalis 1291 eurot, tõustes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 7,5 protsenti. Seega oli Saare maakonnas palgakasv Eesti keskmisega võrreldes kaks korda suurem.

Maakonniti oli 2018. aasta kolmandas kvartalis kõrgeim keskmine brutokuupalk 1435 eurot Harju ja 1272 eurot Tartu maakonnas ning madalaim ehk 927 eurot Hiiu ja 968 eurot Valga maakonnas. Brutokuupalk kasvas kõikides maakondades. Brutokuupalga aastakasv oli kolmandas kvartalis kiireim Põlva ja Saare maakonnas ning aeglaseim Võru ja Lääne-Viru maakonnas.

Keskmine brutokuupalk oli 2018. aasta III kvartalis jätkuvalt kõrgeim finants- ja kindlustustegevuses (2066 eurot) ning info ja side tegevusalal (2181 eurot). Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk kõige enam muudes teenindavates tegevustes (see tegevusala hõlmab organisatsioonide tegevust, tarbeesemete ja kodutarvete parandust, teenindust), kus keskmine brutokuupalk on üks madalamaid. Selle aastakasvu üks põhjus on miinimumpalga tõus ning statistikaameti palgastatistika metoodika muudatus.

Print Friendly, PDF & Email