Toiduraha ebavõrdsuse kaotamine tekitab protesti (58)

KÄRLA LASTEAIA KOKK Natalia Lybu teeb lastele õhtusööki, mille eest praegu maksavad vald ja lapsevanemad umbes pooleks. Edaspidi peaks kogu raha andma lapsevanemad.
MAANUS MASING

Viie Saaremaa valla lasteaia hoolekogude esindajad soovivad ära muuta klauslit, mis paneks lapse toiduraha maksmise kohustuse täies ulatuses lastevanematele, nagu on see kõikides teistes lasteaedades.

Kärla, Pärsama, Salme, Leisi ja Lümanda lasteaia hoolekogu juhtide pöördumise ajendiks on mure, et Saaremaa vallavalitsus on nende hinnangul rikkunud head tava. Nimelt ei teavitatud lasteaedade juhte ja lastevanemaid eelnevalt asjaolust, et uuest aastast kord muutub ja vanemad peavad hakkama ise kogu lapse toiduraha maksma.

Abivallavanem Helle Kahm ütles, et soodustuse jätkumine tekitaks lasteaedades ebavõrdse olukorra. “Saaremaa ühinenud omavalitsustest viie puhul toetasid vallad ka toiduraha tasumist,” rääkis ta. “Piirkondades, kus on saadud toiduraha tasumisel soodustust, on lapsi 306. Samas on Saaremaa valla lasteaedades lapsi kokku 1343, mis tähendab, et 1037 lapse puhul sellist soodustust ei rakendata.” Tema sõnul oleks vaja 300 000 eurot lisaraha, et rakendada osalist toetust kõikides lasteaedades.

Fakt on, et enne ühinemist suutsid väikesed vallad arvestatavas osas katta lasteaia toiduraha ning algselt pidi sama süsteem jääma ka suures vallas. Seoses lasteaedade kohatasude muutmisega saatis vallavalitsus augustis volikogusse eelnõu, milles oli kirjas, et toitlustamisega seotud kulude katmine toimub vastavalt ühinemiseelsele korrale. Eelnõule tuli palju proteste ning vald võttis selle tagasi juba siis, kui see oli veel lasteaedades ja komisjonides arutusel.

Kuid oktoobris esitas valitsus eelnõu volikogule uuesti. Kohatasude muutmist oli tagasi tõmmatud ning protestid vaibusid. Küll avastas osa volinikke sisuliselt alles istungi toimumise päeval, et muudetud on ka toiduraha maksmise korda. Nüüd oli eelnõus punkt, et lapse toitlustamisega seotud kulud kannab lapsevanem.

Selle tulemusena suureneb lastevanemate poolt makstav igakuine toiduraha sõltuvalt lasteaiast 50–80%.

Lääne-Saare vald toetas kolme lasteaia – Kärla, Aste ja Lümanda – toiduraha maksmist nii, et lapsevanem tasus 1 euro ja vald 0,8 eurot päevas. Salme ja Leisi vald toetasid toiduraha maksmist samuti osaliselt.

Kuna eelnõu tagasivõtmisel ja selle uuesti esitamisel ei olnud toiduraha maksmise võimalikku muudatust puudutatud, ei osanud keegi ka sellele punktile tähelepanu pöörata.

Vallavolinik Andrus Raun, kes on ühtlasi Salme lasteaia hoolekogu juht, pööras sellele volikogus tähelepanu, kuid midagi ette ei võetud. Eelnõu sai küll neli vastuhäält, kuid võeti 15 poolthäälega vastu.

Nüüd soovivadki allakirjutanud, et kehtivas dokumendis muudetaks ära toiduraha puudutav punkt. Sealjuures viidatakse ühinemislepingule, kus räägitakse, kuidas toimub lasteaedade rahastamine. Märgitakse, et lastevanemate makstava osa suurust ei ühtlustata ja erisused jäävad kehtima.

Vallavalitsuse meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu juhtis esmalt tähelepanu sellele, et ühinemislepingus räägitakse kohatasust, mitte toidurahast. “Saaremaa vallavolikogu poolt 26.10.2018 väljaantud määrus on kooskõlas koolieelse lasteasutuse seadusega, mille § 27 lõike 2 kohaselt katab lapse toidukulu lasteasutuses vanem ning lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor,” selgitas Maripuu, miks selline punkt praegu kehtima pandi.

Helle Kahm märkis, et tuleva aasta eelarves on tegelikult nende piirkondade toidukulu soodustus küll arvesse võetud ja see ei kao 1. jaanuarist 2019.

“Siiski oleks vaja sisulist arutelu selle üle, kas see on teiste piirkondade suhtes õiglane,” sõnas ta ja lisas, et sotsiaalselt vähekindlustatud peredel on siiski tugi tagatud igal pool.

Haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters ütles, et see pöördumine näitab, et vajatakse rohkem infot. “Kohtume hoolekogude esindajatega nende küsimuste arutamiseks 4. detsembril,” lubas ta.

Alusharidusnõunik Maiu Raun sõnas, et 4. oktoobril toimus lasteaia juhtide nõupidamine, kus tutvustati lastevanemate osalustasuga seotud määruse eelnõu, kuid uued hoolekogude koosseisud olid sel hetkel veel valimata.

Print Friendly, PDF & Email