Muutuvad mitmed bussigraafikud nii maal kui ka linnas (1)

10. detsembrist muutuvad ühe linnaliini ja osa maakonnaliinide sõidugraafikud ning lisandub üks täiesti uus liin.

Linnaliini nr 2 talvegraafikusse lisati 19. novembrist läbisõit Lahekülast. Liin leidis esimestest päevadest aktiivset kasutust, ent ilmnes, et Slupi peatusesse sõitjad ei jõua enam õigeaegselt tööle. Seetõttu hakkab liin 10. detsembrist väljuma kesklinnast 10 minutit varem (kell 7.05).

Samuti jäeti keskväljakult kell 19.15 väljuva bussi liinigraafikust 19. novembril välja lennujaamast edasi Mereväravani sõit. Buss sõitis vaid lennujaama vastu õhtusele lennule ja tagasi kesklinna. Mainitud muudatus jättis aga Kullimäe peatusest pealetulevad õhtused reisijad sõiduvõimaluseta, mistõttu Mereväravani sõit taastati. Keskväljakult hakkab buss seetõttu lennujaama suunal väljuma 10 minutit varem (kell 19.05).

Reinu ratsatalus ratsutamistreeningutel käivate laste nimel tehti Saaremaa vallavalitsusele avaldus, milles paluti leida võimalus ühistranspordiühenduseks Kõruse ja Kuressaare vahel. 10. detsembrist lisataksegi uus liin nr 2316 Kuressaare–Kärla–Pidula–Veere–Kõruse–Kihelkonna. Kuressaarest väljub buss kell 15, Kõrusele jõuab kell 16, Kihelkonnale 16.10.

Kõruselt tagasisõidu võimaldamiseks muudetakse aga maakonnaliini nr 2317 graafikut – buss sõidab nüüd ka tagasi Kuressaarde. Kõruselt väljub buss kell 18.52, Kuressaarde jõuab 19.45. Kuna uus liin sõidab Pidulast läbi, kaotatakse liinilt 2311 teisipäevane Pidulast läbisõitmine.

Sõiduplaane liinil 2108 ja 2109 muudeti selliselt, et edasi-tagasisõidul tekiks piisav ajaline vahe. Liin nr 2108 hakkab Kuressaarest väljuma 10 minutit varem (kell 13.25) ja liin nr 2109-1 Lümandast samuti 10 minutit varem (kell 14.55), buss jõuab Kuressaarde kell 16. Suvine erisus 2109-2 teisipäevadel ja neljapäevadel jääb endiseks.

Metsküla elanikud esitasid taotluse maakonnaliini nr 3213 kohta, et kaotada sõiduplaanis olev nädalavahetuse erisus, mil buss Metskülast läbi ei sõida. Neile vastu tulles sõidab buss nüüd Metskülast läbi ka nädalavahetustel.

Print Friendly, PDF & Email