MUHU UUDISSED: Nigul laseb talve sisse

Kadrianed oo omad kaagutamised nüid ää kaagutan. Ui neid anesid ikka liikus ühna mitmel pääval kohe ja mitmes kampas. Neh ja nüid põlegid änam muud, kut võib akkata tassakeste jõulupühasid ootama. Paljast kuu aega viel ja voasta lõpp oogid käe. Mart olli must ja Kadri tulli valge koa. Esimene kõvem külm oo Muhu soarest koa üle köin ja nüid jäeb üle oodata, et kauaks sie päris tali viel taeva jäeb.

Ennevanasti üteldi ikka, et Nigul laseb talve sisse. Ja muhulaste tali, kuulukse, akkab sedakorda just nigulapäävaga pihta. Kas ta nüid lund tuob, juu sie nähe oo, aga valgemaks lüöb Liivavahe kohe kindlaste. Sest nigulapääva, kuienda detsembri õhta kellu veerand kuie aegus pannasse Liiva linnas kuusetuled põlema. Ikka selle samma suure kuuse otsas, mis sõnna ristmike eare jäeb. Et rahvas piaks siis ennassimi kellu viieks resturaani õue piale kokku aama. Siis ootab, kut sie pitk autute killavoor, mis raami pialt just tuln oo, paarutes teenepoole Liivat jõvab, ja siis akkab pihta.

Aga Nautse Mihklil akatse jõulusid ootama juba pühabest. Nõnna kut sie kirgukalender ette näeb. Ja laanid oo Nautse Mihkli rahval küll ete põnevad. Neh, tähtsamad asja kui kordas teris põle ilmas-moas olemaskiid. Ja põle pooleskid taris kahelda, et kõege paramini soab oma tervist turguta moarohtudega. Neh, inimene oo ju luoduse kroon. Ikkagid ise koa osa suurest luodusest. Ja nüid soab advendiaegas ühtekokku kolmel pühabesel pääval, siis teesel, ühessandal ja kuieteistmendamal detsembril, Nautse Mihklil ennassimi koolita, selle moarohtudega tohterdamise kohja pialt.

Tuleva pühabe akatse pihta kellu ühestteistmest ja nie, kis lähtvad, soavad omale õhtaks kojo seltsi ühe valmistehtud arstirohu koa. Keskpääeva aegus pakutse lõunat ja laste pärast põle tartis üht minemata jätta. Nendele oo pääva iest suri uhkeid toimetamisi sial. Kõikide kääst kis lähtvad, tahetse raha seitsetesn eurut ja selle raha sihes oo juba lõunase süömakorra ind koa. Lapsed, nie soavad mudud puhta tuimuidu. Ja omast piaks ikka Nautse Mihklile tiada koa enne andma. Siis oskab paramini söömaga arvesta, et mitu suud tulemas oo. Nendel oo kodulehe pial kohe nõuke koht, kus soab kirjuta, et kis tuleb ja mõuksel pääval. Et otsige aga kenaste sialt internetist ülesse.

Ja maap oska täna änam rohkem midad ütelda, kut et olge terved, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email