Loomakalmistu võimalus lükkub tulevikku

Keskkonnaameti vastuseisu tõttu ei saa Saaremaa vallavalitsus rajada Saaremaa lemmikloomade kalmistut Kudjapele Pähklimetsa tee ääres asuvale kinnistule.

“Meie oma kinnistute baasilt head alternatiivi enam ei näe,” ütles majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk. Tema sõnul on veel ehk mõned reformimata riigimaa kinnistud ja üks riigimaa kinnistu, kuid nende endale taotlemine võtab aega ning enne peab selleks saama valitsuse heakskiidu ja endale selge visiooni.

Pähklimetsa tee 8 kinnistu asub Kudjape kalmistu lähedal, tervenisti Kudjape tammiku territooriumil.

Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Kadri Hänni selgitas, et Kudjape tammik kuulub Natura 2000 võrgustikku, kus on kaitstav metsaelupaigatüüp vanad salumetsad. Lemmikloomade kalmistu rajamine kahjustaks keskkonnaameti hinnangul elupaigatüübi soodsat seisundit.

Vallavalitsusel on olemas kalmistu rajamiseks 10 000 eurot, mis eraldati sotside eestvedamisel tänavusse vallaeelarvesse riigieelarve nn katuseraha realt.

Print Friendly, PDF & Email