Jane Mägile ministeeriumi tunnustus (1)

Ühe viiest haridus- ja teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustusest pälvis Kuressaare ametikooli juhtõpetaja Jane Mägi.

Teist aastat toimunud konkursil kuulutati välja laureaadid viies kategoorias. Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põlva gümnaasium, aasta ettevõtlikuks õpetajaks valiti Elbe Metsatalu, aasta õppuriks Tallinna 21. kooli õpilane Merilin Priilinn-Türk ning ettevõtlusõppe mentoriks Ander Hindremäe. Kuressaare ametikooli IT- ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi kuulutati ettevõtlusõppe programmi aasta tegijaks.

Mägi on võtnud oma südameasjaks kutsehariduse populariseerimise ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse sidumise kutseharidusega. Ta tegutseb läbimõeldult selle nimel, et kutsekoolides oleks noortel võimalik tegeleda ettevõtlusega ja olla ettevõtlik. Ametikoolis on ta suutnud siduda õpilasfirmade toimetamised õppetööga. Tema eestvedamisel on kaasatud väga suur koostööpartnerite ring – ettevõtjad, kolleegid ning teised koolid nii maakonnast kui ka kaugemalt.

Nominente oli viies kategoorias kokku 35. Auhindadeks on ettevõtlikule õpetajale, ettevõtlusõppe mentorile ning Edu ja Tegu aasta tegijale Pärnu juhtimiskonverentsi piletid, õppurile pääse sTARTUp Day ärifestivalile ning edendajal on võimalus osaleda meeskonnakoolitusel.

Print Friendly, PDF & Email