Saaremaa ettevõte Eesti edukaim sporthobuste kasvataja

Viimase paari aastaga Eesti edukaimaks sporthobuste kasvatajaks kerkinud OÜ Seeder Agri võtab aretustöös kasutusele külmutusseadmed.

Kaisveres asuva Seeder Agri üks eestvedajaid Raili Pillmann ütles, et uued seadmed annavad võimaluse tallis võetud spermat töödelda ja külmutada. Seadmetega saab külmutada ka embrüoid ja munarakke. “Tänu sellele on võimalik saada ühelt väga healt märalt mitu varssa aastas või külmutada tema embrüoid ja munarakke tuleviku tarbeks,” rääkis Pillmann.

Seni on Eestis täkkude spermat külmutatud käsitöömeetodil, kuid sellise sperma kvaliteet on väga kõikuv ja välismaale seda müüa ei kõlba.

Ka embrüo siirdamist viljeletakse Eestis juba mitu aastat. See on protseduur, kus mära tehakse tiineks, embrüo võetakse mära seest välja ja pannakse teise mära sisse kasvama. Kui karjas puudub parasjagu sobivas innatsüklis mära, kelle sisse uus elu kasvama panna, aitab embrüo külmutamine õige “surro­gaatema” ära oodata.

Embrüo siirdamine võeti suuresti kasutusele põhjusel, et järglasi saaksid ka need märad, kes samal ajal võistlevad. Nii saadakse märalt aastas mitu järglast, ehkki ta ise rändab ühelt tähtsalt ratsavõistluselt teisele. Külmutatuna on heade tõuloomade omadused omanikul käepärast ka siis, kui loom ise on müüdud või siit ilmast lahkunud.

Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi juhatuse esimees Raigo Kollom ütles, et Kaisvere hobuse­kasvandus on Eesti mastaa­bis väga suur ettevõtmine, mis oma rahalistelt võimalustelt ületab mandri konkurente märgatavalt. Ka sperma külmutusseadmeid leidub Eestis vaid ühel-kahel hobusekasvatajal, küll aga kasutavad taolisi seadmeid kõik maailma paremad tõuaretajad.

Seeder Agri OÜ rahalise võimekuse taga seisab ettevõtte eestvedaja Ossi Tapio Loukkojärvi, kes kaheksa aastat tagasi lõpetas piimatootmise ja hakkas otsima põllumajanduses uusi väljakutseid. Viimastel aastatel on ta investeerinud sporthobuste aretusse rohkem kui ülejäänud Eesti kokku. Kollomi sõnul ostis Ossi välismaa kõige kallimatest ja parematest kasvandustest 18 aretusmära. “Nende hind võiks olla umbes 10 000 eurot hobune,” lausus asjatundja, kelle sõnul lisanduvad hobustele ka muud investeeringud. Ehkki summad pole muude majandusharudega võrreldes suured, jätavad need selgelt varju ülejäänud sporthobuste sektoris tegutsejad. “Eestis üldiselt ei investeerita hobusekasvatusse, uut materjali ostetakse sisse väga vähe,” selgitas Kollom.

Kaisvere hobusekasvatajate aretustöö, mida veab Raili Pillmann, on Kollomi sõnul väga jõuliselt tõusnud Eesti kõrgeimasse tippu. Esimest korda paistsid Kaisvere hobused silma 2016. aasta noorhobuste ülevaatustel. “Praegu on nende ülekaal nii suur, et me oleme ausalt öeldes imelikus olukorras,” tunnistas Kollom. Noorhobuste finaali, kuhu umbes 300 hobuse hulgast jõuab 30, tuleb järgmisel aastal ilmselt pool koosseisust Saaremaalt. Enne nüüdseks juba esimesi võite saavutanud Raili Pillmanni ja Ossi Tapio Loukkojärvi partnerlust ei ole saarlased kunagi varem finaali jõudnud.

Print Friendly, PDF & Email