LUGEJA KÜSIB (1)

Kas ma saan õigesti aru, et seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste jõustumisega järgmisel aastal ei tule enam kõiki töötajaid tervisekontrolli saata? Tervisekontrolli tuleb saata ainult need töötajad, kelle kohta tööandja riskianalüüsis nii otsustab. Näiteks ei pea tervisekontrolli saatma kõiki ehitusfirmas töötavaid töötajaid?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula:

Põhimõtteliselt olete õigesti aru saanud – tervisekontrolli tuleb saata töötajad, kelle tervist võib töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, näiteks müra, ohtlikud kemikaalid, raskuste käsitsi teisaldamine, töö pidevas sundasendis (nii istuvas kui ka seisvas), töötamine kuvariga üle poole tööajast.

Kuigi seaduse muutmisega muudetakse mõningal määral ka tervisekontrolli korraldamise korda, siis põhimõtted jäävad samaks. Tööandja viib läbi töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus tuvastab kõik töös ja töökeskkonnas esinevad ohutegurid ning hindab võimalikke riske töötajate tervisele ja ohutusele. Riski­analüüsi tulemustest peab selguma, milliste töötajate tervist võib töökeskkonna ohutegur või töö laad mõjutada.

Ehitusel töötamine jääb ka uuest aastast tööks, kus töötajatele tuleb tervisekontroll korraldada. Ehitajad puutuvad üldjuhul kokku müraga, vibratsiooniga (näiteks käsi-tööriistade kasutamisel), ohtlike kemikaalidega (näit värvid, lahustid), töötavad sundasendis, teisaldavad käsitsi raskusi jne Lisaks võib ehitusel olla oht kõrgusest kukkumiseks ning ka seetõttu on töötaja tervisliku seisundi kontrollimine oluline.

Ehitajatele tervisekontrolli korraldamisel võiks arvestada, et teatud juhtudel, nt kokkupuutel asbestiga, tuleb tervisekontroll korraldada enne ohuteguriga kokkupuudet.

Kuigi üldjuhul tuleb tervisekontroll korraldada nelja kuu jooksul tööle asumisest, siis ehitusettevõtetele, kes tegelevad vanemate hoonete remontimise või renoveerimisega, soovitame ehitajatele tervisekontroll korraldada enne tööle asumist või vahetult pärast tööle asumist.

Selliselt juhul on lihtsam tagada, et tervisekontrolli mitteläbinud töötajat ei saadeta ehitusplatsile, kus on asbestiga kokkupuute oht.

Print Friendly, PDF & Email