Kaitseliit müüb kinnistud 156 000 euroga (täpsustatud)

Saaremaa vallavalitsus on avaldanud soovi saada Kaitseliidult riigigümnaasiumi rajamiseks Kuressaares kolm kinnistut, millele Kaitseliidu keskjuhatus otsustas määrata müügihinnaks 156 000 eurot.

Saaremaa vallale saadetud kirjas antakse teada, et kinnistute müügihindade kujundamisel võetakse aluseks turuväärtuste hindamised, mis tähendab, et Kaitseliit võõrandab kinnistud vähemalt turuväärtusele vastava summa eest. Kinnistute otsustuskorras tasu eest võõrandamiseks on loa andnud kaitseminister. Nii küsitakse Väljaku tn 10 eest 69 000, Garnisoni tn 18 eest 76 800 ja Garnisoni tn 15a eest 10 000 eurot.

Jüri Linde

Abivallavanem Jüri Linde ütles, et suurusjärk on sama, millega vald on arvestanud. Aprillis otsustas Saaremaa vallavolikogu anda vallavalitsusele nõusoleku riigigümnaasiumi rajamiseks vajaliku maa-ala soetamisega seonduvate kulutuste katmiseks summas kuni 180 000 eurot.

Samas edastas Saaremaa vallavalitsus Kaitseliidule riigigümnaasiumi rajamise ajakava, mis tuleneb valla ning haridus- ja teadusministeeriumi vahelisest kokkuleppest, kus on muu hulgas kirjas, et gümnaasiumi rajamiseks vajalikud kinnistud on hiljemalt 30. juuniks 2019 riigile võõrandatud.

Sellest tulenevalt on vald teinud omapoolsed ettepanekud, et Kaitseliidu kinnistud võõrandatakse vallale hiljemalt 30. märtsil 2019, kuid Garnisoni tn 18 kinnistut on Kaitseliidul võimalik kasutada parkimisalana kuni 1. juunini 2020 ning Väljaku tn 10 kinnistul paiknevat Saaremaa maleva staabihoonet koos hoonet ümbritseva alaga on Kaitseliidul võimalik kasutada kuni 1. märtsini 2021.

Saaremaa riigigümnaasium on plaanis rajada Garnisoni tänaval asuva koolihoone staadionialale, kuid juurde on vaja naaberkrunte. Lisaks Kaitseliidult maa omandamisele on vallavalitsuses arutusel olnud ka Garnisoni tänava ääres asuvate “kolemajade” kruntide ost, sest sinna on kavas rajada parkla.

Täpsustatud 28.11.2018 kell 10.36 – koolihoonet ei rajata Garnisoni tn hoone baasil, vaid kõrval asuvale staadionile. 

 

Print Friendly, PDF & Email