Koolijuhid õppisid Võrumaa kolleegidelt koostööd

Tõnu Erin

“Kuidas saaksid saarte koolijuhid teha paremat koostööd? Üks võimalus on õppida teistest Eesti koolijuhtide ühenduste parimatest praktikatest,” kirjutab MTÜ Saarte Koolijuhid juhatuse esimees Tõnu Erin.

Eesti suuremate saarte koolijuhte koondavasse ühendusse, mullu 5. jaanuaril asutatud MTÜ-sse Saarte Koolijuhid kuuluvad Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu koolijuhid – direktorid ja õppealajuhatajad. Meie MTÜ eesmärk on ühendada koolijuhte ühiste hariduspoliitiliste ja korralduslike seisukohtade väljatöötamisel, hariduselu korraldamisel saartel, oma erialaste teadmiste tõstmisel ja õiguste kaitsmisel. Oleme käivitanud koolijuhtide palgaläbirääkimised omavalitsusega ning teinud ettepanekuid koolide ühtsete korralduslike aluste väljatöötamiseks.

Selleks, et ühendusena olla oma liikmetele – keda praegu on 21 – usaldusväärne esindusorgan, peavad liikmed tegema rohkem koostööd : ajama ühist asja hariduspõllul, tegema asjalikke ettepanekuid koolijuhtimise korralduse osas, seisma oma huvide ja õiguste eest ning ületama erimeelsused, et saavutada olulistes küsimustes üksmeel.

Selle saavutamiseks korraldasime meeskonnatöö edendamiseks ühise koolituse – et viia koolijuhid välja oma rutiinsest töökeskkonnast ja rollist ning õppida teistest Eesti koolijuhtide ühenduste parimatest praktikatest. Nõusoleku jagada oma parimaid praktikaid saime Võrumaa koolijuhtide ühenduselt.

Projekti “Saarte koolijuhid ühtseks meeskonnaks” eesmärk on muuta oma liikmeskond ühtseks meeskonnaks. Selle poole püüdlemine sai stardi ja esmase hoo ühisseminari korraldamisega koos Võrumaa koolijuhtidega Võru-Kubijal 11.–12. oktoobril. See oli meie ühise koostöö õppimise esimene samm väljaspool igapäevast töökeskkonda ja -rutiini. Uurisime Võrumaa kolleegidelt, kelle kogemus ühinguna on olnud pikaajalisem, kuidas toimib nende koostöö hariduselu küsimuste lahendamisel, millised on nende saavutused ja kus king pigistab.

Meeskonnamängu käigus ilmnes, et meeskonna koostöö aluseks on hea eeltöö, vajaliku info valdamine ning kooskõlastatud ülesannete jagamine ja täitmine. Tõdesime, et peame seda veel tublisti harjutama.

Kokkuvõttes jäi õpiürituselt kõlama kaks olulist mõtet. Esiteks: jaga kolleegidega oma emotsioone ja ole nende jaoks vajadusel alati olemas. Teiseks: korralik ettevalmistus tagab hea tulemuse. Kogu ja jaga vajalikku infot, tee õigeid, põhjendatud, kaalutletud ja enamuse huvisid arvestavaid otsuseid. Nii saavutatakse usaldusväärsus.

Ettevõtmises osalenud saarte koolijuhid väljendasid oma valmisolekut teha paremat koostööd ja leida arukaid lahendusi koolikorralduslikele küsimustele kohalikus omavalitsuses. Kokkukasvamiseks on aga vaja jätkata ühistegevust, üksteiselt õppimist ja kogemuste heatahtliku jagamise juurutamist.

Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik meetme “Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine” kaudu.

Print Friendly, PDF & Email