Pidu läbi: riik lõpetab mustkatete rajamise (10)

HANNES VAIDLA: “Pingerida ei tunne halduspiire ja nii võib juhtuda, et kord tuleb kolm teed Võrus, üks Hiiumaal või üks Pärnus ja nii edasi, selleks et viia teede tase Eestis võrdseks.
IRINA MÄGI

Maanteeamet ei plaani 2019. aastal Saaremaal ühtegi kruuskattega riigiteed mustkatte alla viia, sest oleme mustkatete ehituses muudest Eesti piirkondadest paremas seisus.

“Eesti piirkonnad on mustkattega teede osas erinevalt arenenud, kusagil planeeriti rohkem kergliiklusteid või oli kruusateede võrk tihedam, Saaremaa mehed panid rohkem rõhku tolmuvabadele katetele,” ütles Saarte Häälele Maanteeameti Lääne regiooni hooldusvaldkonna juht Hannes Vaidla.

Hannes Vaidla sõnul käis elu varem nii, et investeeringud jaotati laiali ja vastavalt kohalikule vajadusele otsustati rahastatavad objektid, mille eest tuli seista eelarve kaitsmisel maanteeameti juhtkonnas. Tema sõnul tuleb saarlastel selle eest tänu öelda Aleksander Kollole ja Toomas Magusale, kes on teinud ära suure töö just kruusatee ääres elavate inimeste elupaikade parandamisel.

Nüüd on aga saarlaste pidu läbi. Kruusateede remondil või teele uue katte ehitamisel planeeritakse nüüd kõik tegevused riigipõhiselt. Kruusa- ja asfaltteed seatakse ühtsesse pingeritta ning tekib ülevaade, kus on vajadus kõige suurem.

Hannes Vaidla selgitas, et kui teelõigu keskmine ööpäevane liiklusintensiivsus on kuni 50 autot ööpäevas, tuleb see ehitada tolmuvabaks. Eesmärk on jõuda selleni 2030. aastaks: “Rahakott on ühine ja paraku tuleb rohkem panna sinna, kus on rohkem liiklust.”

Maanteeamet investeeris 2018. aastal riigieelarvest Saaremaal riigiteede remondiks kolm miljonit eurot, mille eest jätkati muu hulgas Kuivastu maantee taastusremonti.

Toomas Magus

Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus ütles, et ei mäletagi, millal oli Saaremaal viimati olukord, et mustkatet ei saanud riigimaantee ükski lõik.

Järgmise suurema objektina on 2020. aastal kavas rekonstrueerimistööd Kuressaare–Kihelkonna–Veere maantee Kuressaare–Tõlli kuue kilomeetri pikkusel lõigul. Selle projekteerimiseks sõlmis maanteeamet ASiga Nordecon lepingu üleeile.

Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et vallateedele pannakse järgmisel aastal mustkatet kindlasti rohkem kui tänavu, kuid enne, kui uus eelarve lukus pole, ei oska ta lõplikke arve öelda.

“Lisaks paneme alles uut teehoiukava paika,” märkis ta. “Me ei saa veel arvestada ka selle nn katuserahaga, mis tuleb vabariigi valitsuselt, sest ka see eelarve on alles vastu võtmata.”

Print Friendly, PDF & Email