Töötute arv ligineb tasapisi taas viiesajale

Läinud kuu lõpus oli Eestis töötuna registreeritud 29 759 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6%.

Uusi töötuid registreeriti oktoobris 6237. Võrreldes eelmise kuuga oktoobris registreeritud töötute arv suurenes, kuu varem oli töötuse määr 4,4%.

Registreeritud töötus oli jätkuvalt kõrgeim Valgamaal (8,3%) ja madalaim Saaremaal (3,1%).

Saare maakonnas oli läinud kuu lõpuks töötuna arvel 495 inimest. Neist 466 Saaremaa vallas, kolm Ruhnus ja ülejäänud Muhus. Töötuid mehi oli seejuures 217 ja naisi seega 278.

Kolmandik üle Eesti registreeritud töötutest oli töötukassa andmeil vähenenud töövõimega. Kui registreeritud töötute arv on eelmise aastaga võrreldes jäänud samale tasemele, siis vähenenud töövõimega töötute osakaal on 0,6 protsenti kõrgem.

Oktoobris oli töötukassal vahendada ligi 9500 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus üle 4500. Töötukassa abiga asus tööle või alustas ettevõtlusega ligi 3200 inimest, sealhulgas ligi 700 vähenenud töövõimega inimest.

Läinud kuul püsis suur huvi ka töötajatele pakutavate koolituste vastu. Tööandja koolitustoetusega asus oktoobris eesti keelt õppima 178 töötajat. Töötukassa koolituskaardiga alustas möödunud kuul koolitusi ligi 450 töötavat inimest.

Print Friendly, PDF & Email