Õpetajad töötasu tagantjärele ei saa

Saaremaa vallavalitsus vastas Kuressaare gümnaasiumi õpetajate soovile töötasu tagasiulatuvalt kompenseerida, et vald ei sekku kooli töötasustamise aluste väljatöötamisse ja asutuse töökorraldusse.

Õpetajad pöördusid vallavalitsuse poole sellise sooviga, kuna KG-s oli õpilastega kontakttundide arv täiskoormuse juures suurem kui teistes valla koolides. Nad leidsid, et sellega on rikutud võrdse kohtlemise printsiipi ja soovisid saamata jäänud töötasu kompenseerimist kogu selle aasta ulatuses.

Vallavanem Madis Kallase allkirjaga vastuses, mille on koostanud üldharidusnõunik Õilme Salumäe, märgitakse, et nende küsimuste eest kannab vastutust kooli juht, kes peab konkreetset olukorda silmas pidades leidma lahenduse, kuidas ja millistel alustel tuleb tööülesanded jaotada ja kuidas töötasustamise aluseid eristada.

Print Friendly, PDF & Email