Vallamajas klaaritakse vanade valdade jamasid (10)

Saaremaa valla tekkega on aina valjemaks läinud nurinad, et maakorraldus- ja ehitusküsimustes on menetlemine läinud hirmus aeglaseks võrreldes varasemate valdadega.

Valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas tõdes, et osakonnas on tõepoolest lahendamisel mitmed vaided ja arupärimised. Need on tingitud sellest, et osas endistes omavalitsustes väljaantud projekteerimistingimused ja ehitusload on vastuolus üldplaneeringute ja projekteerimistingimustega.

“See nõuab spetsialistide tegelemist probleemiga ja lükkab edasi igapäevaste tööülesannete täitmist,” põhjendas Kallas.

Menetluste lõppu on tema sõnul ajaliselt päris raske prognoosida, kuna paljudel juhtudel tuleb projekteerimistingimuste eelnõu saata arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle õigusi ja huve taotletav ehitis ja ehitamine puudutavad.

Saarte Hääl palus Kallasel tuua näiteid erinevatest eksimustest, mida nüüd klaarida tuleb. Kallase sõnul pole aga võimalik juhtumeid avalikustada.

Mark Grimitliht

Vallaarhitekt Mark Grimitliht ütles, et pärast haldusreformi on väga erineva kvaliteediga pusletükkide – detailplaneeringud, üldplaneeringud ja muud ehitusotsused – kokkupanemine paras pähkel. Lisaks ka uued ruumilahendused, mille koostamisel peavad kõik aspektid tasakaalus olema.

“Sellisele kokkuleppele jõudmiseks tuleb ruumi arendada demokraatlikult. See on ka põhjus, miks mõnikord läheb projekteerimistingimuste, ehitusloa või planeeringuga aega oodatust kauem,” selgitas ta.

Arhitekti sõnul jäävad tänapäeva ruumilised otsused meie maastikule väga pikaks ajaks. Keskmise hoone kasutusiga on 50 aastat ja enam, tänavastruktuur on tihti veel pikema mõjuga. “Nagu vanasõnagi ütleb, et üheksa korda mõõda, üks kord lõika,” tuletas ta meelde rahvatarkust.

Grimitliht kinnitas ka, et nad püüavad oma tööd kiiremaks ja efektiivsemaks muuta. “Oleme peaaegu aasta püüdnud erinevate konkurssidega leida täiendavalt veel üht arhitekti tööle, kuid ehitusbuum teeb oma töö,” lisas ta.

Vallavalitsuse sisekontrolör Ülle Tänav ütles, et valla poole pöördumine on kodaniku õigus. Kõikidele pöördumistele, mis nõuavad vastust, on valla teenistujad kohustatud vastama tähtaegselt. Kui küsimus on tõesti keeruline, siis võib erilise vajaduse korral vastamise tähtaega pikendada. See peab olema põhjendatud ning päringu tegijale tuleb sellest teatada.

Tänav nentis, et praegu analüüsitakse koos valla dokumendihalduriga menetluste kulgu ning esialgsete hinnangute kohaselt esineb tõesti üksikuid juhtumeid, kus vastuse saatmine on hilinenud.

Lõppjäreldusi selle kohta, milline olukord vallas kirjadele vastamisega on, sisekontrolör veel ei teinud.

Print Friendly, PDF & Email