Vald lubab võidelda prügistamisega (7)

Saaremaa vallavalitsus kinnitab, et teeb kõik vajaliku, et vähendada Kuressaare külje all asuva Lahe tee äärte prügistamist.

Vastuseks ühe Laheküla elaniku murekirjale teatas abivallavanem Mart Mäeker, et valitsus on tutvunud Lahe tee serva heakorraga ja kaardistanud olukorra. Probleemne on 900-meetrine võsavaheline lõik enne golfiväljakut. Pakendi- ja muid olmejäätmeid leidub seal teeservas ja kraavides hajusalt ja väikeses koguses. Osa prügist paikneb valla maaga külgnevatel riigimaa kinnistutel. Ka on teeserva viidud erinevaid haljastusjäätmeid.

Mäeker lisas, et valla majandus- ja haldusosakond korraldab jäätmete koristamise valla maalt niipea, kui veetase teeservas olevates kraavides on mõnevõrra alanenud ja kokku saab korjata ka selle prügi, mis praegu on vee sees ja kraavide põhjas. Ühtlasi on plaanis saata märgukiri Riigimetsa Majandamise Keskusele, juhtimaks tähelepanu prügikoristamise vajadusele valla maaga külgnevatelt riigimaa kinnistutelt.

Et probleem ei korduks, on vald tõhustanud jäätmeveost ajutiselt vabastamise avalduste kontrollimist ja korraldab igapäevaselt jäätmekäitlusalast teavitustööd. Lootusi pannakse ka pakendijäätmete kodudest vastuvõtmise pilootprojektile, mis võib Mäekeri sõnul positiivset mõju avaldada ka Laheküla piirkonnale.

Mis puudutab haljastusjäätmete käitlemist ja nende viimist Lahe tee serva, siis sellega tuleb Mäekeri sõnul samuti tõsiselt tegeleda. Kuigi haljastusjäätmed komposteeruvad, on nendega seotud peamine otsene oht koduaedadest pärit võõrliikide võimalik levik loodusesse. Seetõttu tuleb haljastusjäätmed kas komposteerida oma krundi piires või anda üle jäätmekäitlejale. Kudjape jäätmejaamas võetakse haljastusjäätmeid 1. oktoobrist kuni 15. detsembrini vastu tasuta.

Print Friendly, PDF & Email