RETROALBUM: miilitsapäev aastal 1977 (5)

10. novembril 1977 pühendas Kommunismiehitaja rohkesti leheruumi 60-aastaseks saanud Nõukogude miilitsale.

AMETKONNAVÄLISE VALVEJAOSKONNA ülem, miilitsakapten Aksel Nuum ja vaneminspektor miilitsakapten Heino Laus on mõlemad staažikad miilitsatöötajad. Meestel oli käsil kokkuvõtete tegemine tehtud tööst. 1977. aasta novembriks ei olnud valvatavatel objektidel toimunud mitte ühtegi vargust.

 

KORRAPIDAMISRUUMIS instrueeris avaliku korra kaitse teenistuse grupi vaneminspektor, miilitsa vanemleitnant Lembit Kivi toimkonna liikmeid miilitsaleitnant Eino Oloneni ja miilitsa vanemseersanti Arnold Mälku.

 

NOOREMSEERSANT Anne-Liis Kotova on siseasjade osakonnas üks neist vähestest naistest, kes kannab miilitsavormi. Ka temal tuleb sageli tegelda avaliku korra ja õigusrikkujatega.

 

OSAKONNA VANEMUURIJA Helmut Sääsk oli just tagasi saabunud Leningradist. Pärast viis aastat kestnud õpinguid on edukalt lõpetatud NSVL-i siseministeeriumi akadeemia kaugõppeosakond ja juristidiplom on käes.
4x Kommunismiehitaja arhiiv

Print Friendly, PDF & Email