Veevärk suurendas kapitali

Kuressaare Veevärgi aktsionärid otsustasid suurendada ettevõtte aktsiakapitali 150 000 euro võrra.

Tegemist on Saaremaa valla eelarves 2018. a kavandatud veemajanduslike investeeringute realiseerimise tehnilise vormiga, ütles AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Aivar Sõrm. “Sisuliselt jäid tehtud tööd samaks ehk siis Mündi tänava vee, kanali ja sadevete väljaehitus ning väiksemad toimetamised linnas,” lisas ta.

Sõrm selgitas, et veemajanduses kui monopolis kehtivad mõnevõrra rangemad reeglid kui tavalises äris. Üks neist on säte, et toetuste abil tehtud investeeringud teenuse hinda üle ei kandu ja toetama peakski jääma nagu igaveseks. Omavalitsuse ja vee-ettevõtte igapäevases toimetamises on palju kokkupuutepunkte, märkis Sõrm, lisades, et veevärk realiseerib kohaliku omavalitsuse huvisid näiteks sadeveesüsteemide väljaehitamisel ja korrashoiul.

Teisalt jälle panustab omavalitsus vajadusel ja võimalusel suuremate investeerimisprojektide omafinantseeringus osalemisega.

 

Print Friendly, PDF & Email