Koolijuhid: Saaremaa vajab uusi tugispetsialiste (1)

Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro ning haridus- ja noorsootöökomisjoni liige Tõnu Erin leiavad, et laste ja perede tugikeskuse moodustamisel tuleb kasutada Kallemäe kooli, Kuressaare Perekodu ja Rajaleidja keskuse olemasolevat kompetentsi.

Saaremaa vallavolikogu liige Viljar Aro ning haridus- ja noorsootöökomisjoni liige Tõnu Erin soovitasid teha volikogu otsuse eelnõusse mitu muudatust.

Koolijuhtide sõnul oli ühe muudatusettepaneku eesmärk täpsustada otsuse ajalist mõõdet. Seega soovitasid nad sõnastada otsuse eelnõu punkti 1 teksti järgmiselt: “Moodustada 1. jaanuarist 2019 Saaremaa vallavalitsuse hallatav asutus Saaremaa laste ja perede tugikeskus, mis hakkab osutama hariduse valdkonnas tugiteenuseid Saaremaa valla lastele, noortele ning nende vanematele ja haridusasutustele.”

Samuti juhtisid Erin ja Aro tähelepanu uute tugispetsialistide värbamise vajadusele ja olemasoleva toimiva struktuuri säilitamisele olulisusele. Aro ja Erin leiavad, et enne vana struktuuri lammutamist tuleb uue struktuuri loomine põhjalikult ette valmistada. “Igas haridusasutuses peaks olema vähemalt üks tugispetsialist igapäevaselt majas,” kirjutasid koolijuhid. “Tuleb ära kasutada Kallemäe Kooli, Kuressaare Perekodu ja Rajaleidja keskuse kompetents.”

 

Print Friendly, PDF & Email