Jäätmeveota piirkondi hakkab teenindama OÜ Prügimees (7)

Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkonnale jäätmevedaja leidmiseks korraldatud hankele esitas pakkumuse kaks ettevõtet ning eilsel vallavalitsuse istungil tunnistas valitsus edukaks pakkujaks OÜ Prügimees.

Vallavalitsus sõlmib võitjaga esimesel võimalusel hankelepingu ja korraldatud jäätmevedu hakkab nimetatud piirkondades toimuma 1. märtsist 2019.

Jäätmeveoga liidetakse automaatselt kõik hoonestatud kinnistud, millelt segaolmejäätmete äravedu hakkab toimuma kindla regulaarsusega. Alevikes ja tiheasustusega külades tuleb oma jäätmeid üle anda vähemalt kord nelja nädala jooksul, teistes külades vähemalt kord kaheteistkümne nädala jooksul.

Jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel märkis, et kuni 240-liitriste mahutite teenustasu muutub senisest odavamaks, kuid suuremate konteinerite teenustasu kallineb. See tuleneb uute teenustasude proportsionaalsusest, mis lähtub ühe kuupmeetri prügi hinnast (28,50 eurot).

Näiteks on 800-liitrise konteineri tühjendustasu kümme korda kõrgem 80-liitrise konteineri tühjendustasust. Madalaim jäätmeveo teenustasu on 1. märtsist 80-liitrisel konteineril – 2,28 eurot ühe tühjenduse eest.

“Suuremate konteinerite kasutajatel soovitame kindlasti alustada oma prügi liigiti kogumisega, kui seda seni tehtud ei ole, sest jäätmete sorteerimisega on võimalik oma prügikulusid vähendada,” sõnas Koppel ja lisas, et OÜ Prügimees teavitab kirjalikult uutest tingimustest, teenustasudest ja graafikutest vähemalt üks kuu enne veoteenusega alustamist.

Print Friendly, PDF & Email