Raamatukogud tahavad õiglasi ümberkorraldusi (28)


URVE VAKKER, Lümanda raamatukogu juhataja, tõdes, et seoses plaanitava reformiga on erinevaid teemasid omakeskis päris palju arutatud ja kirja said kõige põletavamad küsimused.
Foto: ARHIIV


Saaremaa valla maaraamatukogude töötajad saatsid vallajuhtidele pöördumise, milles juhivad tähelepanu oma töö eripäradele ja kitsaskohtadele, millele loodetakse töö ümberkorraldamise käigus õiglast lahendust.

Pöördumise eesmärk on vältida erinevate osapoolte üksteisest möödarääkimist. Samuti soovivad raamatukogutöötajad, et eelnõu raamatukogude töö ümberkorraldamise kohta enne vallavalitsuse ja volikogu istungit neile kõigile tutvustataks.

Pöördumises tehakse ettepanek, et uutes tingimustes tuleks ühtselt kasutusele ametinimetus haruraamatukogu juhataja ning maaraamatukogu töötajate palgamäärad ühtlustatakse keskraamatukogu töötajate vastavate palgamääradega. Koormust saab aga muuta mitte palgamäära, vaid tööaja vähendamisega.

Pöördumises on põhjalikult loetletud maaraamatukogutöötaja tööülesanded, mille juures märgitakse, et maal on raamatukogutöötaja ka sotsiaaltöötaja. Inimesed tahavad rääkida oma muredest, sest üksikut inimest pole kodus kedagi kuulamas.

Samuti juhitakse tähelepanu asjaolule, et lisaks seadusest tulenevatele tööülesannetele on paljudel maaraamatukogutöötajatel lisakohustused, alustades maja koristamisest ja kütmisest, lõpetades õueala või naaberhoonete korrashoidmisega, mille tasustamine tuleb samuti läbi mõelda.

 

Print Friendly, PDF & Email