Meestekonverents võttis luubi alla mehe tervise (2)

Saaremaa esimene meestekonverents meelitas laupäeval Kuressaare Meedla kotta ligi 80 huvilist.

“Publikut oli täiesti parasjagu,” leidis ettevõtmise korraldanud MTÜ Saaremaa Vähiühing juhatuse liige Siiri Rannama (fotol). “Oli paar inimest, kes ei teavitanud oma mittetulemisest, ent samas oli mitu inimest, kes ei olnud teavitanud oma tulekust ja nii mahtus ligi 80 inimest ilusasti saali ära. See, et üle poole osalejatest olid mehed, on äge!”

Kui vallavanem Madis Kallas rääkis publikule toitumise, liikumise ja une kvaliteedi tähtsusest, siis füsioterapeut Lauri Rannama lähenes tervisele rakutasandilt ja pidas loengu sise- ja väliskeskkonna mõjust tervisele. Ta rääkis sellest, kuidas inimese keha paranemine sõltub rakuenergiast ja kuidas keha toimib.

Psühholoog Kristjan Puusilla teema oli kriis. Puusilla sõnul on mehe peamised kriisid seotud identiteedi, tervise, suhete, arengu ja eneseteostusega. Psühholoog ärgitas kaasa mõtlema ja endalt küsima, mida siis muuta, kuidas muuta või milles on probleem, kui mees ei saa ega suuda muutuda.

Dr Kristjan Pomm rääkis meeste seksuaaltervisest ja hoiakutest ning toonitas õigel ajal abi otsimise olulisust. Dr Pomm kõneles ka omavastutusest tervise hoidmisel ja toonitas õige toitumise, liikumise ja une olulisust.

Umberto Dorus Geerts võttis luubi alla Eesti meeste vaimse ja sotsiaalse tervise. Näiteks tõi ta välja, et kuigi meestel on elu jooksul vaimse tervise probleeme pisut harvem, esineb poistel neid kaks korda rohkem kui tüdrukutel. Geertsi andmeil on 80% suitsiidi teinutest mehed ning selle näitajaga on Eesti maailmas kõrgel kohal. Enesetappude peamised põhjused on tema sõnul depressioon, riskikäitumine ja sotsiaalne tõrjutus. Geertsi hinnangul on lahendus see, kui ühiskonnas mõistetaks suitsiidikäitumisega seotud tegureid, suudetaks ära tunda enesetapuriskiga inimesed ja pakkuda neile kiiret asjakohast abi probleemide lahendamisel.

Arutlusringis kõneldi tervisekontrolli vajalikkusest ja sellest, kui tihti ning millal tervist kontrollida. Samuti tuli juttu väsimusega ja vähese energiaga toimetulekust, lektoritelt küsiti toitumise ja konkreetsete haigusseisundite ravi ning füüsilise treenimise kohta. Arutleti ka hea lähisuhte saladuse ja naise rolli üle mehe seksuaaltervises.

Print Friendly, PDF & Email