Hooldekodu Saaremaa Valss asub juhtima Eve Lääts (15)

Hooldekodu Saaremaa Valss juhatajaks valitud Eve Läätse eesmärk on kindlustada hooldekodule kvaliteetne ja püsiv töötajaskond.

Saaremaa Valsi omaniku, SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu esimehe Koit Voojärve sõnul tuli valik teha kahe tugeva kandidaadi vahel ning valituks osutus aastaid Soomes sotsiaalvaldkonnas töötanud Eve Lääts.

“Eve Läätsel on pikk töökogemus sotsiaalsfääris ja väga head teadmised ka projektipõhisest töötamisest,” lausus Voojärv.

Voojärve sõnul ootab Saaremaa Valsi nõukogu, et Läätse juhtimisel toimub hooldekodu teenustes tuntav kvaliteeditõus. “Ootame parendamist just selles osas, et saaksime Saaremaa Valssi motiveeritud ja püsiva töötajaskonna,” rääkis Voojärv.

“Kuna mu juured on Saaremaal, olen juba pikemat aega tahtnud tagasi tulla, et oma teadmisi, kogemusi ja oskusi kodusaare heaks kasutada,” ütles Eve Lääts Saarte Häälele.

Praegu tegutseb ta sotsiaaltöötajana Hämeenlinnas, ent on Soomes pidanud ka sotsiaalteenuste juhi ning arendus- ja koolitusjuhi ametit. Ka Eestis töötas Lääts sotsiaalalal, näiteks Tallinna sotsiaaltöö keskuses sotsiaalteenuste juhina.

Läätse sõnul on ta hooldekodu Saaremaa Valss probleemidega kursis. “Minu eesmärk on töötada selle nimel, et sealne kaader oleks püsiv ja meeskonnana toimiv ning hooldusteenus oleks kvaliteetne.”

Lääts möönis, et Eestis on hooldajate palgad madalad. “Samas pole need kõrged kusagil maailmas, ent Eesti palgatase on kogu aeg tõusnud ja tõuseb ka hooldajatel,” lausus Lääts.

“Töö kvaliteet sõltub aga muudestki teguritest kui palk: töötajate motivatsioonist, teadmistest ja oskustest, meeskonna omavahelistest suhetest, tööõhkkonnast ja rahulolust oma tööga,” loetles Lääts.

Lääts loodab Saaremaa Valsi juhatajana tööd alustada detsembri keskel.

 

Print Friendly, PDF & Email