Saaremaa vallas tõusis päevakorda prügiveo hinna tõstmine (9)

OÜ Prügimees esitas Saaremaa vallale taotluse tõsta 1. veebruarist endise Lääne-Saare valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo hinda.

Kui praegu maksab segaolmejäätmete konteineri graafikujärgne tühjendus endise Lääne-Saare valla haldusterritooriumil koos käibemaksuga 20,95 €/m3, siis tahab Prügimees järgmisel aastal sama teenuse eest 24,55 eurot/m3. Biolagunevate köögijäätmete äravedu maksab koos käibemaksuga praegu 10,48 €/m3, edaspidi aga 15,28 eurot/m3.

Kuressaare linna jäätmeveopiirkonnas kavatseb prügiveo hinda tõsta ka Ragn-Sells. “Hetkel tegeleme uute teenusehindade arvutamisega ja edastame need omavalitsusele hiljemalt selle nädala lõpuks,” ütles ettevõte Lääne regiooni juht Jüri Meeksa.

Nii Prügimees kui ka Ragn-Sells toovad hinnatõusu põhjenduseks asjaolu, et OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam tõstab alates 1. veebruarist jäätmete vastuvõtutasusid. Segaolmejäätmete vastuvõtutasud tõusevad seniselt 115 eurolt/tonn 140 euroni/tonn ja biolagunevate köögijäätmete vastuvõtutasu tõuseb seniselt 70 eurolt/tonn 90 euroni/tonn.

Kudjape ümberlaadimisjaama juhatuse liige Urmas Meerits ütles, et jäätmete vastuvõtutasu kallineb, sest Saaremaa Prügila OÜ lõpetab 1. jaanuarist jäätmejaamale korraldatud jäätmeveol ladestamiskulude hinnatõusu kompenseerimise, mi­da tehti jäätmejaama igakuise rendikulu vähendamise arvelt.

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et jäätmete vastuvõtuhindade muutmise jäätmejaama operaatori OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam poolt peab kinnitama Saaremaa Prügila OÜ nõukogu. Saaremaa vallavalitsusele teadaolevalt ei ole Saaremaa Prügila OÜ nõukogu arutanud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkondadest jäätmejaama jõudvate segaolmejäätmete ja köögijäätmete vastuvõtuhindade tõusu ega ole seega uusi vastuvõtuhindasid ka kinnitanud. Seetõttu ei ole Saaremaa vallavalitsusel praegu mingit alust korraldatud jäätmeveo teenustasude tõstmise kooskõlastamiseks.

Kui OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam esitab vastavasisulise taotluse Saaremaa Prügila OÜ nõukogule, siis nõukogu seda ka arutab, rääkis Bert Holm. “Enne seda on ennatlik teha järeldusi vastuvõtutasude või prügiveo hinna kallinemise osas,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email