Uudne sotsiaaltransport võimalikuks kõigile saarlastele! (3)

Olukorda, kus maakonna bussiliinivõrk vastab kõikide reisijate soovidele ja vajadustele, ei ole ilmselt võimalik kunagi saavutada. Samas toimub vallas päris palju teisi sundliikumisi, mida inimesed võiksid mobiilsuse parendamiseks kasutada. Üks neist on sotsiaaltransport ja plaanime hakata seda teenust sisse ostma.

Tegu oleks taksolaadse teenusega, kus inimene peab sõidu ette planeerima, ent arvestama, et sõidukisse tulevad ka teised ning nende pealevõtmise tõttu võib tema teekond ja sõiduaeg võrreldes otseteega pikeneda. Tahame lubada tellimuse esitamist kõigile elanikele, mitte ainult seaduse alusel sotsiaaltranspordi kasutamisõigusega isikutele. Täpsemad tingimused on väljatöötamisel ja kuna tegemist on katsetusega, saab neid teenuse osutamise käigus muuta.

Nõudetranspordi ja sotsiaaltranspordi pilootprojektide eesmärk on leida võimalusi laiendamaks inimeste liikumisvõimalusi ja vähendamaks vajadust isiklikku sõiduautot kasutada. Näen siin võimalust kasutada avalikku raha paremini inimeste liikumise tagamiseks ning ka liinivõrgu planeerimiseks.

Siinkohal tahaks vähendada Torgu piirkonna elanike hirme. Torgust on räägitud kui potentsiaalsest katsetamise piirkonnast, kuna see on geograafiliselt hästi piiritletud ning seal oleks lihtne tagada info liikumist. Kinnitan, et esialgu ei toimu kuskil ühistranspordi liinivõrgu ümberkujundamist. Tulevikus ei ole ümberkorraldamine välistatud (kui projekt on käivitunud positiivselt ja rahastuse osas on kõik selge), kuid konkreetsetest muudatustest teavitatakse avalikkust kindlasti varakult.

Meie soov ei ole katsetada uut süsteemi piirkonnas, kus inimeste häälestus on juba enne algust negatiivne. Võimalik, et sel juhul langeb kaalukauss Saaremaa mõne teise piirkonna kasuks.

Kogu protsessi eesmärk on laiendada ja parendada inimeste liikumisvõimalusi. Soovime kujundada transpordivõrku selliselt, et elanikud saaksid sõiduteenuseid mugavalt kasutada ja väheneks vajadus isikliku sõiduauto järele.

Kõik reisijate ettepanekud on oodatud!

Karl Tiitson, transpordinõunik

Lühendatult Saaremaa valla blogilehelt

Print Friendly, PDF & Email