Arstitudengid mõõdavad soovijatel veresuhkrut

Homme saavad Auriga keskuse külastajad lasta ülemaailmse diabeedipäeva puhul endal tasuta mõõta veresuhkrut.

Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi korraldatud üle-eestilise ettevõtmise eesmärk on teavitada inimesi diabeedi olemusest ja levikust ning innustada neid oma tervise eest hoolt kandma.

“Diabeet on üks levinumaid kroonilisi haigusi, mis võib tabada nii meid kui ka meie lähedasi,” tõdes diabeedipäeva peakorraldaja Gerli Liloson. “Sellepärast otsustasime sellel aastal minna veresuhkrut mõõtma kohtadesse, kus on suur tõenäosus kohata tervet perekonda – kaubanduskeskustesse.”

Vahemikus kell 11–17 on veresuhkrut mõõtma oodatud igas vanuses inimesed. Lisaks jagatakse neile infot veresuhkru normväärtustest. Enne veresuhkru mõõtmist võiks olla kaks tundi söömata.

“Arstitudengid korraldavad mitmeid tervise edendamisega seotud üritusi,” ütles saarlasest arstitudeng, Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane Kaarel Ernits, kes aitab läbi viia Aurigas toimuvat ettevõtmist. “Kuna tunnen sidet kodusaarega, tahan, et need jõuks ka saarlasteni.”

Ernitsa sõnul õpib arstierialal mitmeid saarlasi, kes olid hea meelega nõus tulema diabeedipäeva läbi viima.

“Selle tulemusel saame saarlaste seas tõsta teadlikkust diabeedist ja võimalikest ohuteguritest,” lausus Ernits. “Ootame rohket osavõttu.”

Maailma diabeedipäev on 14. novembril toimuv globaalne teavituskampaania, mis on igal aastal keskendunud mõnele diabeediga seotud teemale. Mulluse ja tänavuse diabeedipäeva teema on perekond ja diabeet.

Lisaks Kuressaarele mõõdetakse inimeste veresuhkrut ka Tallinnas, Tartus, Narvas, Võrus ja Rakveres.

Print Friendly, PDF & Email